A A A

Rapoarte de activitate

Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2016

 • Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2016

Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2016

 • Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2016

Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. II al anului 2016

 • Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. II al anului 2016

Strategia Sectorială de Cheltuieli pe Termen Mediu (anii 2017-2019) în domeniul tehnologiei informației și comunicații

 • Strategia Sectorială de Cheltuieli pe Termen Mediu (anii 2017-2019) în domeniul tehnologiei informației și comunicații

Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2016

 • Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2016

Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. I al anului 2016

 • Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. I al anului 2016

Raport despre executarea în sem. I 2016 a Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020

 • Raport despre executarea în sem. I 2016 a Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020

Raportul Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2015

 • Raportul Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2015

Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2015

 • Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2015

Raportul privind evidența și examinarea petițiilor pentru anul 2015

 • Raportul privind evidența și examinarea petițiilor pentru anul 2015

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice

Raport al performanțelor întreprinderilor din gestiunea MTIC atinse anul 2014

 • Raport al performanțelor întreprinderilor din gestiunea MTIC atinse anul 2014

Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2014

 • Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2014

Raport privind evidenţa, examinarea petiţiilor şi adresărilor cetăţenilor în cadrul aparatului central şi a subdiviziunilor structurale ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), cât şi audienţa acestora pe probleme personale de

 • Raport privind evidenţa, examinarea petiţiilor şi adresărilor cetăţenilor în cadrul aparatului central şi a subdiviziunilor structurale ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), cât şi audienţa acestora pe probleme personale de către conducătorii MTIC, precum şi de conducătorii entităţilor subordonate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014.

Raportul final de evaluare a Programului de dezvoltare strategica Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anii 2012-2014

 • Raportul final de evaluare a Programului de dezvoltare strategica
  Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anii 2012-2014

Raportul anual privind soluţionarea petiţiilor (2014-01-16)

 • Raportul anual privind soluţionarea petiţiilor (2014-01-16)

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 273-XIII din 9.11.1994 Privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 273-XIII din 9.11.1994 Privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte

Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2013

 • Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2013

   

Raportul final de evaluare a implementarii Programului de dezvoltare a accesului la Internet în banda larga pe anii 2010-2013

 • Raportul final de evaluare a implementarii Programului de dezvoltare a accesului la Internet în banda larga pe anii 2010-2013

Raport cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor în anul 2013

 • Raport cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor în anul 2013

Executarea Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013

 • Executarea Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatica

Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2012

 • Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2012

Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2012

 • Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2012

Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2011

 • Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2011

Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2011

 • Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2011

Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2010

 • Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2010

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2012)

 •  Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2012)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre

Raport de monitorizare a procesului de implementare a legii postei nr. 463-XIII din 18 mai 1995

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a legii postei nr. 463-XIII din 18 mai 1995

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2011)

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2011)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare si la resursele informationale de stat

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare si la resursele informationale de stat

Raport anual cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor în anul 2010

 • Raport anual cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor în anul 2010

Nota informativa privind investitiile în sectorul TIC

 • Nota informativa privind investitiile în sectorul TIC

Sistemul de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare a ssectorului TIC în Republica Moldova

 • Sistemul de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare a ssectorului TIC în Republica Moldova

Raport privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)

 • Raport privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)

Raportul cu privire la monitorizarea realizarii sarcinilor stipulate în documentele de politici în domeniul TIC

 • Raportul cu privire la monitorizarea realizarii sarcinilor stipulate în documentele de politici în domeniul TIC