A A A

Notificare

Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 15 decembrie 2016, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3. 

 

Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator

 

http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf 

Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR http://www.mtic.gov.md/risa_rom/ 

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 1 decembrie 2016. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 3 martie 2016, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3.

 

Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 dinInstrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator

http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf   

Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR http://www.mtic.gov.md/risa_rom/

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 19 februarie 2016.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

 

Pagini

Anunţurile şi deciziile Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.14 din 15 decembrie 2016

 • Lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de obţinere a certificatelor de radioamator pe data de 15 decembrie 2016 (Procesul verbal nr.13 din 5 decembrie 2016 al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator)

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.12 din 3 martie 2016.

 • Lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de obţinere a certificatelor de radioamator pe data de 3 martie 2016.(Procesul verbal nr.11 din 25 februarie 2016 al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator).

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.10 din 22 iulie 2015

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.9 din 17 iulie 2015

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.8 din 27 aprilie 2015

 • Lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de obţinere a certificatelor de radioamator în şedinţa de examinare care urmează a fi desfăşurată la data de 27 aprilie 2015.(Procesul verbal nr.7 din 22 aprilie 2015al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator).

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.6 din 6 noiembrie 2014

 • Lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de obţinere a certificatelor de radioamator în şedinţa de examinare care urmează a fi desfăşurată la data de 6 noiembrie 2014.(Procesul verbal nr.5 din 27 octombrie 2014 al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator)

 • Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

 • Lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de obţinere a certificatelor de radioamator în şedinţa de examinare care urmează a fi desfăşurată la data de 19 iulie 2014 (Procesul verbal nr.3 din 10 iulie 2014 al şedinţei Comisiei de Calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator)

Materiale de interes general

 • Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 29 din 29 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova

 • Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 101 din 16 octombrie 2013 cu privire la instituirea Comisiei de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator.

 • Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator, aprobată prin Procesul verbal nr. 2 din 10.06.2014 a Comisiei de calificare a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru eliberarea certificatelor de radioamator.

 • Formular de cerere pentru înscriere la examenul pentru obţinerea certificatului de radioamator.

Materiale pentru suţinerea examenului în vederea obţinerii certificatului de radioamator

 • LISTA DE SUBIECTE utilizate pentru examinarea la proba"Electronică şi radiotehnică" în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa"A"

 • LISTA DE SUBIECTE utilizate pentru examinarea la proba"Electronică şi radiotehnică" în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa"B"

 • СПИСОК ВОПРОСОВ для экзаменационных тестов по программе "ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА" для получения радиолюбительского сертификата класса "B"

 • LISTA DE SUBIECTE utilizate pentru examinarea la proba"Tehnica securităţii" în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa"A","B" şi"C"

 • СПИСОК ВОПРОСОВ для экзаменационных тестов по программе "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ" для получения радиолюбительских сертификатов класса "A", "B" и "C"

 • LISTA DE SUBIECTE utilizate pentru examinarea la proba"Reguli şi proceduri de operare" în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa"A","B" şi"C"

 • СПИСОК ВОПРОСОВ для экзаменационных тестов по программе "ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЕЙ" для получения радиолюбительских сертификатов класса "A", "B" и "C"

 • LISTA DE SUBIECTE utilizate pentru examinarea la proba"Reglementări interne şi internaţionale" în vederea obţinerii certificatului de radioamator clasa"A","B" şi"C"

 • СПИСОК ВОПРОСОВ для экзаменационных тестов по программе "НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО" для получения радиолюбительских сертификатов класса "A", "B" и "C"

Aviz

 •  Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 27 aprilie 2015, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3.

   Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator 

  Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, radiocomunicaţii în serviciul de amator

   Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 14 aprilie 2015.

   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

  e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

 •  Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 27 aprilie 2015, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3.

   Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator 

  Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, radiocomunicaţii în serviciul de amator

   Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 14 aprilie 2015.

   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

  e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

 • Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 22 iulie 2015, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3.

  Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator   

  Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR

  Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 8 iulie 2015.

  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

  e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

 • Квалификационная комиссия по выдачи радиолюбительских сертификатов Министерства информационных технологий и связи (МИТС), в соответствии с пунктом 32 Регламента радиосвязи любительской службы Республики Молдова, утвержденного Приказом Министерства Информационных Технологий и Связи № 29 от 29 марта 2013 года (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2013, № 116-118, ст.740), объявляет о проведении 22 июля 2015 года, в 10:00 часов экзамена на получение радиолюбительских сертификатов, который состоится в зал заседаний МИТС, по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре 134, 3-й этаж.

  Кандидаты смогут записаться на экзамен, после подачи в Квалификационной комиссии пакет документов, согласно пункта 6 из Инструкцией об организации и проведении экзамена на получение радиолюбительского сертификата

  Типовое заявление, документы общего характера и дидактические материалы для регистрации и сдачи экзамена на получение радиолюбительского сертификата доступны на веб-странице МИТС

  Крайний срок для подачи заявки на экзамен - 8июля 2015 года.

  Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться по телефону 022 251114 или на e-mail comisia.calificare@mtic.gov.md

 •  Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 27 aprilie 2015, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3.

   Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator 

  Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, radiocomunicaţii în serviciul de amator

   Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 14 aprilie 2015.

   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

  e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

 • The Qualification Commission for issuing radio amateur certificates of the Ministry of Information Technology and Communications (MITC), announces, in accordance with item 32 of the radio communications Regulation for the amateur service from the Republic of Moldova, approved by Order of the Ministry of Information Technology and Communications no.29 of March 29, 2013 (Official Monitor of the Republic of Moldova, 2013, no.116-118, art.740), the convocation on July 22, 2015, 10:00 a.m. of the examination session for obtaining radio amateur certificates, to be held in the MITC conference room at the address: 134 Ştefan cel Mare şi Sfînt Ave, 3rd floor, Chişinău municipality.

  The candidates shall register for the exam, by submitting to the Qualification Commission the exam registration dossier, in accordance with item 6 of the Instruction on the organization and the conduct of the exam for the radio amateur certificate obtaining

  The standardized application, general documents and the teaching materials for registration and passing the exam for obtaining the radio amateur certificate can be accessed at the MITC website RADIOCOMMUNICATIONS FOR THE AMATEUR SERVICE

  The deadline for dossier submission is July 8, 2015.

  For additional information, please dial 022 251114 or write to comisia.calificare@mtic.gov.md

 • Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 3 martie 2016, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3.

   

  Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 dinInstrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator

  http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf   

  Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR http://www.mtic.gov.md/risa_rom/

   

  Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 19 februarie 2016.

   

  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

  e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

   

 • Квалификационная комиссия по выдачи радиолюбительских сертификатов Министерства информационных технологий и связи (МИТС), в соответствии с пунктом 32 Регламента радиосвязи любительской службы Республики Молдова, утвержденного Приказом Министерства Информационных Технологий и Связи № 29 от 29 марта 2013 года (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2013, № 116-118, ст.740), объявляет о проведении 3 марта 2016 года, в 10:00 часов экзамена на получение радиолюбительских сертификатов, который состоится в зал заседаний МИТС, по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре 134, 3-й этаж.

   

  Кандидаты смогут записаться на экзамен, после подачи в Квалификационной комиссии пакет документов, согласно пункта 6 изИнструкцией об организации и проведении экзамена на получение радиолюбительского сертификата

  http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf  

  Типовое заявление, документы общего характера и дидактические материалы для регистрации и сдачи экзамена на получение радиолюбительского сертификата доступны на веб-странице МИТС http://www.mtic.gov.md/risa_rom/

   

  Крайний срок для подачи заявки на экзамен - 19февраля 2016 года.

   

  Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться по телефону 022 251114 или на e-mail comisia.calificare@mtic.gov.md

 •  

   

  The Qualification Commission for issuing radio amateur certificates of the Ministry of Information Technology and Communications (MITC), announces, in accordance with item 32 of the radio communications Regulation for the amateur service from the Republic of Moldova, approved by Order of the Ministry of Information Technology and Communications no.29 of March 29, 2013 (Official Monitor of the Republic of Moldova, 2013, no.116-118, art.740), the convocation on March 3, 2016, 10:00 a.m. of the examination session for obtaining radio amateur certificates, to be held in the MITC conference room at the address: 134 Ştefan cel Mare şi Sfînt Ave, 3rd floor, Chişinău municipality.

   

  The candidates shall register for the exam, by submitting to the Qualification Commission the exam registration dossier, in accordance with item 6 of the Instruction on the organization and the conduct of the exam for the radio amateur certificate obtaining

  http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf  

  The standardized application, general documents and the teaching materials for registration and passing the exam for obtaining the radio amateur certificate can be accessed at the MITC website RADIOCOMMUNICATIONS FOR THE AMATEUR SERVICE http://www.mtic.gov.md/risa_rom/

   

  The deadline for dossier submission is February 19, 2016.

   

  For additional information, please dial 022 251114 or write to comisia.calificare@mtic.gov.md

 • Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 15 decembrie 2016, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3. 

   

  Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator

   

  http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf 

  Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR http://www.mtic.gov.md/risa_rom/ 

   

  Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 1 decembrie 2016. 

  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md

 • Квалификационная комиссия по выдачи радиолюбительских сертификатов Министерства информационных технологий и связи (МИТС), в соответствии с пунктом 32 Регламента радиосвязи любительской службы Республики Молдова, утвержденного Приказом Министерства Информационных Технологий и Связи № 29 от 29 марта 2013 года (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2013, № 116-118, ст.740), объявляет о проведении 15 декабря 2016 годав 10:00 часов экзамена на получение радиолюбительских сертификатов, который состоится в зал заседаний МИТС, по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре 134, 3-й этаж. 

  Кандидаты смогут записаться на экзамен, после подачи в Квалификационной комиссии пакет документов, согласно пункта 6 из Инструкцией об организации и проведении экзамена на получение радиолюбительского сертификата

  http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf 

  Типовое заявление, документы общего характера и дидактические материалы для регистрации и сдачи экзамена на получение радиолюбительского сертификата доступны на веб-странице МИТС http://www.mtic.gov.md/risa_rom/ 

  Крайний срок для подачи заявки на экзамен - 1декабря 2016 года.

  Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться по телефону 022 251114 или на e-mail comisia.calificare@mtic.gov.md

Documente relevante

Reglementări şi acte normative internaţionale

 • Recomandarea CEPT T/R 61-01, CEPT Radio Amateur Licence (Nice 1985, Paris 1992, August 1992, Nicosia 2003). Ediţia din 4 octombrie 2011, Eng

 • Recomandarea CEPT T/R 61-02, Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (Chester 1990, Nicosia 1994, The Hague 2001, Vilnius 2004). Ediţia din 4 octombrie 2011, Eng

 • Recomandarea CEPT ECC 05(06), CEPT Novice Radio Amateur Licence. Ediţia din 4 octombrie 2011, Eng

 • Raportul CEPT ERC32. Revizuit septembrie 2005, Eng

 • Extras din Regulamentul radiocomunicaţii UIT, articolul 25, Eng

 • Extras din Regulamentul radiocomunicaţii UIT, anexa 1, secţiunea II, Rom

 • Extras din Regulamentul radiocomunicaţii UIT, anexa 3, Eng

Reglementări şi acte normative naţionale

 • Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007

 • Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740)

 • Регламент радиосвязи любительской службы Республики Молдова, утвержденного Приказом Министерства Информационных Технологий и Связи № 29 от 29 марта 2013 года (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2013, № 116-118, ст.740)

 • Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF), aprobat prin Hotărîrea Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova nr. 11 din 27.04.2000 cu modificările ulterioare

 • Reglementarea tehnică"Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007