A A A
 • Instituții monitorizate

  Întreprinderea de Stat ”Radiocomunicații”

  Î.S. „Radiocomunicaţii” este operatorul naţional şi principalul furnizor de rețele și servicii de broadcasting TV şi radio pentru posturile publice şi private ale audiovizualului din Republica Moldova.

   

  Întreprinderea a fost fondată în 1946 și a devenit funcţională începând cu noiembrie 1948, având iniţial denumirea de ”Centrul Republican de Radio”, care apoi în 1958 a fost modificată în ”Centrul Republican de Televiziune şi Radiodifuziune”. În 1997 denumirea întreprinderei este schimbată în ÎS ”Radiocomunicații”.

  Odată cu evoluţia tehnologiilor în domeniu întreprinderea a trecut prin transformări majore. Către anul 2016 dotarea tehnică a Î.S.„Radiocomunicaţii” constă din 137 emiţătoare TV şi radio, care sunt consolidate în:

  • 3 reţele publice TV format analog cu acoperire > 90% din populaţie;
  • o reţea publică TV format digital (MUX A) cu acoperire 80% din populaţie;
  • o reţea publică RD cu acoperire > 90% din populaţie;
  • o reţea publică RD cu acoperire <  90% din populaţie.

   

  Servicii prestate

  Furnizare reţele publice de comunicaţii electronice:

  -      Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe(Retransmisia serviciilor de programe audiovizuale); Furnizarea reţelelor publice fixe include:

  • retransmisie servicii de programe TV în format analog pe 3 reţele publice;
  • retransmisie servicii de programe RD pe 2 reţele publice;
  • retransmisie servicii de programe TV în format digital pe o reţea publică (MUX A).

  Servicii de comunicaţii electronice:

  -       Servicii de programe TV prin eter;

  -       Servicii de programe radio prin eter;

  -       Servicii de programe radio prin cablu în mun.Chişinău;

  -       Servicii acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice (amplasarea în clădiri, pe piloni, în canalele de cabluri, etc ale întreprinderii a echipamentelor operatorilor de telecomunicaţii şi instituţiilor audiovizualului din republică);

  -       Servicii folosire suporturi radioficare(amplasarea pe suporturile de radioficare ce aparţin întreprinderii a cablurilor şi fibrei optice a diferitor clienţi);

  -       Elaborare proiecte tehnice în domeniul comunicaţiilor electronice;

  -       Eliberare condiţii tehnice, expertiză proiecte;

  -       Servicii locaţiune;

  -       Alte servicii.

  Serviciile de programe TV şi radio prin eter pot fi grupate în modul următor:

  -           servicii prestate cu echipamentele Î.S. “Radiocomunicaţii”;

  -           servicii prestate cu echipamentele Beneficiarilor;

  -           servicii prestate atît cu echipamentele Î.S. “Radiocomunicaţii” cît şi cu echipamente, ce aparţin Beneficiarilor.

  Conducerea întreprinderei:

  Mihail IACOB – Director general;

  Veaceslav PASCAL – Director tehnic.

   

  Numele, PrenumeleFuncţiaZiua de audienţăPersoana responsabilă pentru înscrierea în audienţă
  Mihail Iacob Director general Fiecare zi de marţi și joi
  între orele 16.00-17.00

  Mariana Grigoriţă,
  tel. 022 733-914

  Veaceslav Pascal vicedirector general Fiecare zi de marţi și joi
  între orele 16.00-17.00

  Mariana Grigoriţă,
  tel. 022 733-914

  Date de contact:

  Întreprinderea de Stat ”Radiocomunicații”

  str. Drumul Viilor, nr. 28/2, or. Chișinău, MD - 2021

  nr. tel.: +373 22 876300

  e-mail: office@radiocom.md

  pagina web: www.radiocom.md

   

  Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”

  Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”  a fost fondată la 1 aprilie 1993, în rezultatul divizării sectorului comunicaţiilor poştale de cel al telecomunicaţiilor. Este operatorul naţional care prestează un spectru larg de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării. Întreprinderea dispune de o reţea teritorială de 1146 de oficii şi agenţii poştale, 37 de filiale, acordând servicii poştale cetăţenilor din 1527 localităţi.

  Pe plan international, întreprinderea este membră a mai multor organizații internationale de importanță majoră, precum: Uniunea Poștală Universală, Cooperativa EMS şi Cooperativa Telematică din cadrul UPU, PostEurop (Asociaţia Operatorilor Poştali Publici Europeni), Comunitatea Regională a Comunicaţiilor, care au drept scop îmbunatăţirea calităţii prestării serviciilor poştale la nivel naţional şi internaţional.

  Servicii presate:

  • Servicii Poștale (Poșta de scrisori; colete poștale; curier rapid; trimiteri EMS);
  • Servicii Financiare (Transferuri de bani; plata pensilor și prestațiilor sociale; încasarea plăților; eliberarea mijloacelor bănești);
  • Emiterea mărcilor poștale;
  • Comercializarea plicurilor, felicitărilor și produselor filatelice;
  • Distribuirea ediţiilor periodice;

   

  Conducerea întreprinderei:

  Serghei NASTAS – Director general;

  Ludmila CORCEAC – Prim-director general adjunct;

  Ludmila BUZU – Director general adjunct;

  Sergiu BATIUȘCA - Director general adjunct.

   

  Numele, PrenumeleFuncţiaZiua de audienţăPersoana responsabilă pentru înscrierea în audienţă
  Serghei Năstas Director general În prima şi a patra şi de marţi, în a doua zi şi a treia zi de joi, a lunii curente,
  orele 15:00 – 17:00 
  Vlas Olga,
  tel. 022 251-201
  Ludmila Corceac Prim Director general adjunct În a doua zi de marţi şi a patra zi de joi, a lunii curente,
  orele 15:00 – 17:00
  Vlas Olga,
  tel. 022 251-201
  Ludmila Buzu Director general adjunct În prima zi de joi şi a treia zi de marţi a lunii curente,
  orele 15:00 – 17:00
  Vlas Olga,
  tel. 022 251-201
  Sergiu Batiuşca Director general adjunct În prima zi şi a patra zi de luni a lunii curente,
  orele 15:00 – 17:00
  Vlas Olga,
  tel. 022 251-201

  Date de contact:

  Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”

  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, or. Chișinău, MD – 2012

  nr. tel.: +373 22 270044

  e-mail: informatii@posta.md

  pagina web: www.posta.md

   

  Întreprinderea de Stat ”MoldData”

  Întreprinderea de Stat ”MoldData” este o întreprindere specializată în elaborarea sistemelor informatice pentru administraţia publică şi mediul de afaceri, destinate să optimizeze  procesele manageriale şi activitățile curente. Întreprinderea a fost fondata in anul 1993, numită iniţial ”Centru Republican de Informatică” ulterior, în anul 2001, a fost redenumită în ÎS ”MoldData”.

  Prin activitatea sa, întreprinderea are misiunea de a promova și susține implementarea serviciilor informatice, a conceptelor de societate informaţională şi guvernare electronică în Republica Moldova, asigurând managementul eficient al proiectelor informatice, în conformitate cu cerinţele moderne de calitate.

  Servicii prestate:

  • Întregistrare Domene;
  • Web hosting;
  • Elaborarea sistemelor informatice;
  • Web design;
  • Servicii de reparare și testare a echipamentelor;
  • Instalarea și configurarea programelor și sistemelor de operare.

  Conducerea întreprinderei:

  Ana Bradu – administrator.

   

  Numele, PrenumeleFuncţiaZiua de audienţăPersoana responsabilă pentru înscrierea în audienţă
  Ana Bradu Administrator Fiecare zi de marţi între orele 10.00-11.30,
  Fiecare zi de joi între orele 14.00-15.30 
  Victoria Burca
  tel. 022 223-347

  Date de contact:

  Întreprinderea de Stat ”MoldData”

  str. Armenească, nr. 37/1, or. Chișinău, MD - 2012

  nr. tel.: +373 22 223347

  e-mail: office@molddata.md

  pagina web: www.molddata.md  

   

  Întreprinderea de Stat ”Centrul Național pentru Frecvențe Radio”

  Întreprinderea de stat “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” analizează oportunitatea și asigură funcționarea eficientă a frecvenţelor/canalelor radio pentru dezvoltarea serviciilor de televiziune, radiodifuziune, radiocomunicaţii fixe și mobile pe teritoriul Republicii Moldova.

  Activitatea Centrului este structurată pe două direcţii principale:

  • Gestionarea tehnică al spectrului de frecvenţe radio, care presupune calcularea, selectarea, avizarea, evidenţa frecvenţelor şi staţiilor de radiocomunicaţii, precum și asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor/reţelelor de radiocomunicaţii;
  • Certificarea produselor de telecomunicaţii, informatică şi poştă – omologarea produselor de telecomunicaţii, informatică şi poştă pe teritoriul Republicii Moldova, încercări de certificare la compatibilitatea electromagnetică.

  Servicii Prestate:

  • Certificarea și testarea produselor de comunicații electronice;
  • Calcularea compatibilității electromagnetice (CEM);
  • Servicii de expertiză, analiză și consultare;
  • Măsurări tehnice.

  Conducerea întreprinderei:

  Teodor CICLICCI – director general.

   

  Numele, PrenumeleFuncţiaZiua de audienţăPersoana responsabilă pentru înscrierea în audienţă
  Teodor Ciclicci Director general Fiecare zi de marţi,
  între orele 08.00-17.00

  Cernei  Aurelia,
  Tel/fax

  022 733-941
  Alic Gobjila vicedirector general Fiecare zi de joi,
  între orele 08.00-17.00

  Cernei Aurelia,
  Tel/fax

  022 733-941

  Date de contact:

  Centrul Național pentru Frecvențe Radio

  str. Drumul Viilor, nr. 28/2, or. Chișinău, MD – 2021

  nr. tel.: +373 22 735364

  e-mail: cnfr@cnfr.md

  pagina web: www.cnfr.md 

  Componenţa consiliilor de administratie ale intreprinderilor

  Desemnarea funcţionarilor în componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator se efectuează în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”. Legea stabileşte că în componenţa consiliului de administraţie, în mod obligatoriu, intră reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă, ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept. Membru al consiliului de administraţie nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

  În componenţa societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor se desemnează funcţionarii care au o vechime în serviciul public de cel puţin trei ani. Conform art. 66 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 “Privind societăţile pe acţiuni”, membru al consiliului societăţii nu poate fi persoana care:

  1. este declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa;
  2. este membru a cinci consilii ale altor societăţi înregistrate în Republica Moldova;
  3. este membru al organului executiv al societăţii sau reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii;
  4. este membru al comisiei de cenzori a societăţii date;
  5. precum şi o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societăţii este limitată de lege sau de statutul societăţii.

  Lista membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor la care fondator este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

  Î.S. “POŞTA MOLDOVEI”
  Vitali CIOLAC viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, preşedinte al Consiliului
  Veronica URSU secretar de stat al Ministerului Finanțelor
  Ecaterina ȚURCANU şef al Direcţiei finanțe și evidență contabilă a Ministerului Economiei
  Sergiu BOCANCEA şef al Direcţiei juridice a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Serghei VOITOVSCHI şef-adjunct al Direcţiei relaţii externe şi integrare europeană a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Vladimir VORNIC şef al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Vitalie BOBOC şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Alexandru OTGON șef-adjunct al Direcţiei juridice a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Anatolie CODREANU

  director al Direcției juridic-administrativă a ÎS “Poşta Moldovei”, reprezentant din partea colectivului de muncă

  Î.S. “RADIOCOMUNICAŢII”
  Vitali CIOLAC viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, preşedinte al Consiliului
  Valentina CHIPERI șef al Direcției politici de reglementare a activității de întreprinzător a Ministerului Economiei
  Valeriu RUSSU consilier al cabinetului viceprim-ministrului, ministrului Economiei
  Vladimir VORNIC șef al Direcției politici în domeniul comunicațiilor a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Eleonora VASILACHI şef al Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Veronica URSU secretar de stat al Ministerului Finanțelor
  Vladimir DIMITRIU auditor intern al Serviciului control intern și audit a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Eduard NASTASE inginer al ÎS “Radiocomunicaţii”, reprezentant din partea colectivului de muncă
  Vitalie BOBOC şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Î.S. “MOLDDATA”
  Vitalie TARLEV viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, preşedinte al Consiliului
  Vladimir VORNIC şef al Direcţiei politici în domeniul comunicațiilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Pavel ȘINCARIUC șef al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Lilea GOLUBȚOV consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Ludmila DIMITRIŞIN şef al Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor
  Natalia VRABIE şef al Direcţiei evidenţa patrimoniului public şi analiza financiară a Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei
  Andrei CUŞCĂ şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Serghei VOITOVSCHII şef-adjunct al Direcţiei relaţii externe şi integrare europeană a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Ion SILVESTRU şef al Secţiei dezvoltare sisteme informatice al ÎS “MoldData”, reprezentant din partea colectivului de muncă
  Î.S. “DETAŞAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ”
  Vitali CIOLAC viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, preşedinte al Consiliului
  Lilia GOLUBŢOV consultant al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a polticilor al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Margarita ANDRIEŞ şef adjunct al Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor
  Maria ŞENDILĂ şef-adjunct al Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei
  Trofim BALAN şef Serviciu pregătire profesională și control al ÎS ”Detașamentul de Pază Paramilitară”, reprezentant din partea colectivului de muncă
  Î.S. “CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢE RADIO”
  Pavel ŞINCARIUC şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, preşedinte al Consiliului
  Vitalie TARLEV viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Sergiu BOCANCEA şef al Direcţiei juridice a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Eleonora VASILACHI şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Ludmila DIMITRIŞIN şef al Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor
  Angela SUSANU secretar de stat al Ministerului Economiei
  Vladimir DIMITRIU auditor intern al Serviciului control intern și audit a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Natalia CAZACU şef al Serviciului finanțe și evidență contabilă a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Tatiana MADAN director economie, contabil-şef al ÎS “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”, reprezentant din partea colectivului de muncă
  Î.S. “CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT” “REGISTRU”
  Pavel ŞINCARIUC şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, preşedinte al Consiliului
  Maria CĂRĂUȘ viceministru al Finanțelor
  Vitalie TARLEV viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Sergiu BOCANCEA şef al Direcţiei juridice a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Marian MAMEI şef al Direcţiei politici de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice a Ministerului Economiei
  Angela SUSANU secretar de stat al Ministerului Economiei
  Alexandru OTGON șef-adjunct al Direcției juridice a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Pavel BUCEAŢCHI prim-vicedirector general al ÎS “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat” “Registru”
  Veronica DUDA consultant principal al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  Î.S. “PENTRU EXPLOATAREA CLĂDIRILOR”
  Sergiu BOCANCEA şef al Direcţiei juridice a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
  Mariana SCORȚESCU consultant principal al Secției evidența încasărilor a Direcției operaționale a Direcției generale Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor
  Ina RAILEAN consultant superior al Direcției juridice a Ministerului Economiei
  Valentina STADNIC consultant al Direcţiei relaţii externe şi integrare europeană a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor