A A A

Petiţii

Lun, 12/22/2014 - 13:06 -- b.cusnir

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:

  1. Pagina-web oficială a MTIC www.mtic.gov.md constituie o modalitate suplimentară de adresare a cetățenilor.
  2. MTIC este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.
  3. După examinarea petiției în termenii stabiliți de legislație, solicitantul va primi un răspuns în scris sau în formă electronică la adresa indicată în solicitare.
  4. La prezentarea şi examinarea petițiilor(cererilor)  este garantată confidenţialitatea datelor personale conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
  5. Petițiile adresate a doua oară, care nu conțin informații noi, nu se examinează, despre care este informat în scris sau în formă electronică petiționarul.
  6. Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii electronice (art. 5 (2) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190/ 19.07.94),  nu vor fi examinate.
  7. În caz că nu dispuneți de o adresă electronică vă recomandăm să depuneți petiția pe suport de hîrtie la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau să expediați prin poștă la adresa: Republica Moldova, MD-2012, Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134.

Petiție electronică

Aici puteți depune petițiile în formă electronică. Petiția electronică trebuie să fie în format PDF cu semnătura electronică calificată aplicată (în acest scop puteți utiliza pagina-web a Serviciului guvernamental de semnare)

Dimensiunea maximă a fișierului: 10 MB.
Tipuri de fișiere permise: pdf.