A A A
 • Misiunea ministerului

  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova este autoritatea publică desemnată să elaboreze, să promoveze şi să aplice politica guvernamentală în sfera tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi comunicaţiilor.

  Misiunea noastră constă în asigurarea unei creşteri durabile a sectorului TIC prin promovarea unor politici orientate spre export şi o piaţă liberă. MTIC îşi propune să creeze oportunităţi pentru sfera de afaceri şi să încurajeze investiţiile prin promovarea concurenţei echitabile şi sporirea competitivităţii internaţionale.

  Informaţia şi cunoştinţele ştiinţifice determină actualmente nivelul dezvoltării statelor şi dictează viitorul. Într-o societate modernă , resursele şi serviciile legate de domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cresc în ritm accelerat şi devin surse pentru crearea de locuri de muncă şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei.

  Specificul trecerii oricărui stat la o societate informaţională este determinat de particularităţile politice, social-economice şi culturale. De aceea şi calea creării spaţiului informaţional al Republicii Moldova este una deosebită.

  Pentru a face faţă provocărilor şi a fi în pas cu timpul, MTIC a elaborat Strategia Moldova Digitală 2020, un document de politici, care creează albia necesară, trasează direcţiile pentru a asigura o dezvoltare sistemică a domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în următorii ani, asigurând valorificarea facilităţilor oferite de Societatea Informaţională pentru confortul şi bunăstarea cetăţeanului.

  Strategia asigură condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului TIC în toate domeniile: public, privat, mediul de afaceri si viaţa cotidiană a cetăţenilor.

  Astfel, implementând Strategia Moldova Digitală, către anul 2020 Republica Moldova va deveni o ţară cu o societate informaţională avansată, în care utilizarea tehnologiilor, accesul extins la infrastructura modernă de comunicaţii electronice, conţinutul digital bogat şi serviciile informaţionale performante, vor asigura competitivitatea economică, bunăstarea populaţiei şi o bună guvernare a ţării.