A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

Anunţ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Ministerul Economiei şi Infrastructurii anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative . Scopul proiectului este extinderea până la data de 01 martie 2020 a termenului de tranziție la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova, operând în acest scop modificări și completări corespunzătoare în art. II din Legea nr. 167 din 31 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea...
AVIZ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației . Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării implementării prevederilor articolului 17 din Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia...
Anunţ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate Ministerul Economiei și Infrastructurii anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate . Întru respectarea angajamentelor internaţionale, asumate de către Republica Moldova la rând cu celelalte 103 state-semnatare a acordului Geneva-2006 (ratificat de ţara noastră prin...
AVIZ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020 Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020 . În scopul realizării obiectivelor Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2016-2018, Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova...
ANUNȚ! Invitație de prezentare a ofertelor pentru procurarea de achiziții- hârtie pentru xerox, pentru anul 2017
AVIZ Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă convocarea şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 15...
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă iniţierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 . Scopul proiectului este sporirea eficienței utilizării spectrului de frecvențe radio, diminuarea costurilor pentru radiodifuzori și soluționarea problemelor care împiedică realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio" . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: andrei.cusca@mtic.gov.md . Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 03 octombrie 2016 . Persoana de contact – Andrei...
MTIC invită reprezentanții mass-media la o masă rotundă cu tema „Funcționalitatea Registrului de Stat al Populației sub aspectul furnizării informației către Registrul de Stat al Alegătorilor”. Prezentarea va avea loc miercuri, 21 septembrie, cu începere de la ora 11.00, la sediul ÎS CRIS „Registru” (mun. Chișinău, str. Pușkin, 42). La eveniment au fost invitați să participe reprezentanți ai misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale și naționale, acreditate ca observatori pentru monitorizarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor. Benzile de frecvenţe radio” . Setul de materiale este plasat pe pagina-web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Proiecte în discuţie”. În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează să...

Pagini