A A A

Actele Ministerului

Actele Ministerului Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Ordin cu privire lа аprobareа Progrаmelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru аnul 2018 54 21.07.2017
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordinul MTIC nr. 92 din 23 septembrie 2013 124 09.12.2016
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006:2010 „Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3 GHz” 102 05.09.2016 nr.306-313/1499 din 16.09.2016
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 38370700-003:2009 „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări” 65 09.06.2016 nr.163-168/1048 din 17.06.2016
Convenţie colectivă la nivelul ramurii Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii pentru anii 2016-2019 - 18.04.2016 nr.151-155/992 din 03.06.2016
Convenția colectivă la nivelul ramurii Tehnologiei Informației și Comunicații pentru anii 2016-2019 - 20.04.2016 -
Ordin cu privire la perioada de tranziţie pentru utilizarea standardelor naţionale GOST la evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice 19 15.03.2016 Monitorul Oficial nr.68/436 din 22.03.2016
Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaţionale „714020 Operator la telecomunicaţii”, „714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii” şi „714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” 05 25.01.2016 nr.25-30/155 din 05.02.2016
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea frecvenţelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală 100 04.12.2015 nr.2-12/18 din 15.01.2016
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordinul MTIC nr.92 din 23 septembrie 2013 107 16.12.2015

Pagini