A A A

Hotărîri de Guvern

Hotărîri de Guvern Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotărîre pentru modificarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 1221 07.11.2016 nr.388-398/1318 din 11.11.2016
Hotărîre cu privire la standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal 1226 09.11.2016 nr.388-398/1323 din 11.11.2016
Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională pentru Societatea Informaţională a Republicii Coreea pr 1111 06.10.2016 nr.353-354/1203 din 11.10.2016
Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului 1047 14.09.2016 nr.306-313/1133 din 16.09.2016
Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 1073 22.09.2016 nr.338-341/1176 din 30.09.2016
Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport 429 08.04.2016 nr.100-105/481 din 15.04.2016
Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere 423 08.04.2016 nr.100-105/476 din 15.04.2016
Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, prin schimb de note, privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 630 20.05.2016 nr.140-149/689 din 27.05.2016
Hotărîre privind aprobarea bugetului Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 pentru anul 2016 922 27.07.2016 nr.232-244/991 din 29.07.2016
Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 833 04.07.2016 nr.204-205/904 din 12.07.2016

Pagini