A A A

Proiectul Strategiei de competivitate a industriei IT 2

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a inițiat procesul de actualizare a politicilor de susținere a creșterii și diversificării industriei tehnologiei informației (IT). În acest sens, a fost atrasă expertiza externă pentru evaluarea în cadrul proiectelor de consultanță a ecosistemului de inovare digitală și susținere a startup-urilor IT.

În rezultatul analizelor efectuate de către experții străini delegați de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și Compania de consultanță „Avasant”, au fost identificate mai multe constrângeri ale ecosistemului de inovare digitală și susținere a startup-urilor IT. Totodată, s-a constatat că principalele intervenții de politici (curricula IT, parc IT, centre de excelență, facilități IT) prevăzute în Strategia de creștere a competitivității industriei IT pe anii 2015-2021 au fost realizate în mare parte. În același timp, a fost constatată lipsa mecanismelor pentru realizarea eficientă a obiectivelor din Strategie privind promovarea și diversificarea exportului industriei IT, atragerea investitorilor IT, crearea instrumentelor moderne de finanțare a startup-urilor IT. 

În legătură cu această, s-a inițiat elaborarea unei noi Strategii care să fie axată pe dezvoltarea ecosistemului de inovare digitală și susținere a startup-urilor IT.

Astfel, prin Ordinul MTIC nr.42 din 08.06.2017 a fost creat grupul de lucru interinstituțional responsabil pentru elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a ecosistemului pentru inovare digitală și susținere a startup-urilor IT.

 Documente relevante:

  1. Ordinul MTIC nr.42 din 08.06.2017 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a ecosistemului pentru inovare digitală și susținere a startup-urilor IT.
  2. Propunerea de politici publice „Sporirea accesului la finanţare a companiilor din industria TI”
  3. IT Sector Strategic Roadmap for Moldova(Avasant).
  4. Bridging the digital innovation divide: A toolkit for strengthening ICT centric ecosystems  (ITU).