A A A
08/14/2014 - 13:45

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului legii poștei in legatură cu avizarea repetată a acestuia.

Aprobarea proiectului legii poştei este inclusă în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.289 din 7.05.2012. Proiectul legii poştei a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului din 31 octombrie 2012, cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Deoarece ulterior Guvernul a fost demis, urmează ca proiectul legii poştei să fie prezentat Guvernului spre examinare repetată, ţinând cont de desemnarea unui organ independent de reglementare a sectorului poştal.

Proiectul legii poştei este elaborat în scopul:

- definirii şi implementării serviciului poştal universal (SPU) în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale (UPU) ratificate de Republica Moldova;

- promovării procesului de liberalizare treptată a serviciilor poştale în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova la intrarea în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC);

- armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Comunităţii europene, inclusiv cu Directiva UE 97/67/CE.

Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.