A A A
06/01/2015 - 15:15

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova.

Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.