A A A
07/31/2014 - 13:45

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 266 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, Guvernul urma să aducă actele sale normative în concordanță cu respectiva lege.

În acest sens, proiectul Hotărîrii de Guvern vine să ajusteze Regulamentul, astfel ca modalitatea de plată a ajutorului social să fie efectuată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată.

Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.