A A A
12/04/2012 - 10:30

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice.

Proiectul de lege este elaborat în scopul ajustării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 la prevederile Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi Directivei 2006/24/CE, precum şi în vederea asigurării posibilităţii de intervenţie efectivă a autorităţii pentru protecţia datelor cu caracter personal în domeniul comunicaţiilor electronice - măsuri prevăzute la pct. 38 al Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova -Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 24 februarie 2012.

În contextul dat, art.9 alin.(2) din Legea comunicaţiilor electronice se expune într-o redacţie nouă care stipulează colaborarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei inclusiv cu autoritatea pentru protecţia datelor cu caracter personal şi alte autorităţi publice prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. Proiectul propus mai prevede modificarea art.20 alin.(3), litera c) prin care furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sînt obligaţi să păstreze toate informaţiile disponibile ce ţin de reţeaua Internet pe un termen de 6 luni.

Termenul limită de consultare: 18 decembrie 2012

Datele de contact: Popovici Valentina, (+373 22) 25-11-67, valentina.popovici@mtic.gov.md