A A A

Объявления о прозрачности процесса принятия решений

А Н О Н С Министерство информационных технологий и связи объявляет о проведении к валификационного экзамена на получение радиолюбительских сертификатов Квалификационная комиссия по выдачи радиолюбительских сертификатов Министерства информационных технологий и связи (МИТС), в соответствии с пунктом 32 Регламента радиосвязи любительской службы Республики Молдова, утвержденного Приказом Министерства Информационных Технологий и Связи № 29 от 29 марта 2013 года (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2013, № 116-118, ст.740), объявляет о проведении 15 декабря 2016 года , в 10:00 часов экзамена на...
06/01/2015 - 15:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.
08/14/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului legii poștei in legatură cu avizarea repetată a acestuia. Aprobarea proiectului legii poştei este inclusă în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.289 din 7.05.2012. Proiectul legii poştei a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului din 31 octombrie 2012, cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Deoarece ulterior Guvernul a fost...
07/31/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 266 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, Guvernul urma să aducă actele sale normative în concordanță cu respectiva lege. În acest sens, proiectul Hotărîrii de Guvern vine să ajusteze Regulamentul, astfel ca modalitatea de plată...
12/17/2012 - 10:45
Urmare a efectuării unor modificări esenţiale, operate în baza avizelor şi recomandărilor recepţionate în cadrul consultărilor publice, asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio, consultări iniţiate la data de 11.10.2012, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică repetată proiectul de hotărâre redefinitivat. Proiectul redefinitivat prevede micşorarea cu 25-30% a valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licenţe , care constituie preţul de pornire...
12/04/2012 - 10:30
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice . Proiectul de lege este elaborat în scopul ajustării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 la prevederile Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi Directivei 2006/24/CE, precum şi în vederea asigurării posibilităţii de intervenţie efectivă a autorităţii pentru...