A A A
  • Prevenirea spălării banilor

    Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor condamnă acțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Totodată, menționăm că pledăm pentru gestionarea corectă și transparentă a banilor din bugetul de stat, precum și a bugetelor întreprinderilor monitorizate.

    Periodic sunt întreprinse măsuri de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, iar în cazul depistării neregulilor, sunt luate măsurile necesare pentru combaterea acestora și asigurarea activității financiare în conformitate cu legislația în vigoare și bunele practici internaționale.

    Persoanele care cunosc cazuri de spălare a banilor sau finanțare a terorismului, inclusiv prin intermediul întreprinderilor monitorizate de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, sunt rugate să ne comunice despre acestea apelând linia anticorupție MTIC: 022 255 999.