A A A

Отчеты подведомственных предприятий

Î.S. "CRIS" REGISTRU"
Titlu Данные PDF
Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare pentru anul 2015 11/07/2016 - 17:00
Raport anual a Î.S. ”CRIS ”Registru” pentru anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare a Î.S. ”CRIS ”Registru” (2014) 06/30/2016 - 08:00
Î.S. “Poşta Moldovei”
Titlu Данные PDF
Raportul de activitate a Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anul 2015 10/31/2016 - 09:30
Î.S. “Pentru exploatarea clădirilor”
Titlu Данные PDF
Raportul conducerii cu privire la activitatea ÎS PEC în anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Informația privind exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezente interesele statului/unităţii administrativ teritoriale în Întreprinderea de Stat „Pentru Exploatarea Clădirilor” pentru anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară”
Titlu Данные PDF
Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul 2015 a Î.S. ”Departamentul de Pază Paramilitară” 06/30/2016 - 08:00
Raport de performanță Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară” al MTIC pentru perioada anului 2015 06/30/2016 - 08:00
Î.S. "Radiocomunicații"
Titlu Данные PDF
Raportul privind activitatea economico-financiară a Î.S. ”RADIOCOMUNICAȚII” în anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Raportul de audit privind situațiile financiare ale Întreprinderii de Stat ”RADIOCOMUNICAȚII” pentru anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Î.S. “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
Titlu Данные PDF
CNFR Raport anual 2015 06/30/2016 - 08:00
Raportul de audit privind situaţiile financiare ale Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio" pentru anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Î.S. "Molddata"
Titlu Данные PDF
Raportul privind rezultatele activității economico-financiare a ÎS „MOLDDATA” pentru anul 2015 06/30/2016 - 08:00
Î.S. «MoldData» rapoarte financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015 06/30/2016 - 08:00