A A A

Акты министерства

Actele Ministerului Данные Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Instrucțiune privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere - - -
Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor cu privire la aprobarea regulamentelor privind modul de elaborare, avizare și contrasemnare a proectelor de acte legislative și normative 48 30.05.2013 -
Regulamentul privind modul de elaborare, avizare și promovare a proiectelor de acte legislative și normative în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 48 30.05.2013 -
Regulament cu privire la modul de examinare, avizare și/sau contrasemnare a proiectelor de acte legislative și normative parvenite din partea altor autoritați 48 30.05.2013
Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciul de amator în Republica Moldova 29 29.03.2013 116-118/740 din 24.05.2013
Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comuncațiilor cu privire la eliberarea certificatelor de radioamator 101 16.10.2013 -
Regulamentul Cu privire la conferire a titlului onorific si insignei „Maestru în tehnologia informatiei și Anexa - Aprobat prin Hotarârea comuna al MTIC si FSCM nr. 1 din 02.04.2013 -
Ordinul cu privire Ia aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate si stabilirea cu domiciliu în strainatate a cetatenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Moldova 4 06.01.2012 -
Hotarîre cu privire la modificarea Regulamentelor privind "Maestru în tehnologia informației și comunicații" și "Diploma de Onoare" a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 29.04.2011 -
Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor si Federatiei Sindicatelor din Comunicatii - - -

Страницы