A A A

Акты министерства

Actele Ministerului Данные Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Приказ об утверждении стандарта занятости для профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий» 20 16.03.2015 nr.74-77/541 din 27.03.2015
Приказ о тарифах на международные почтовые услуги, оказываемые ГП „Poşta Moldovei” 17 06.03.2015 nr.59-66/465 от 13.03.2015
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind receționarea cererilor pentru eliberarea adeverințelor de catre Intreprinderea de Stat ,,Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,Registru’’ prin Intermediul subdiviziunilor structurale ale Intrepr 86 6.10.2014 -
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente cu privire la modul de casare, comercializare, conservare și deconservare a bunurilor întreprinderilor din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 66 15.07.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate de catre întreprinderile din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 64 03.07.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și a întreprinderilor de stat din subordine în instanțele judecatorești și în instituțiile de arbitraj ... 54 21.06.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente privind modul de realizare a procedurilor achizitiilor publice din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 38 29.04.2014 -
Ordinul cu privire la crearea Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucrari si servicii pentru necesitatile Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 39 29.04.2014
Ordinul cu privire la aprobarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 92 23.09.2013 -
Ordinul cu privire la modificarea și completarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 96 03.10.2013 -

Страницы