A A A

Акты министерства

Actele Ministeruluiсортировать по убыванию Данные Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotarîre cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 22.04.2010 -
Hotarîre cu privire la modificarea Regulamentelor privind "Maestru în tehnologia informației și comunicații" și "Diploma de Onoare" a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 29.04.2011 -
Instrucțiune privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere - - -
Ordin cu privire lа аprobareа Progrаmelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru аnul 2018 54 21.07.2017
Ordinul comun al MAI si MDI “Despre aprobarea Instructiunilor cu privire la documentarea beneficiarilor de protectie umanitara în Republica Moldova cu acte de identitate” 278/70 08.08.2008 nr.190-192/566 din 24.10.2008
Ordinul cu privire Ia aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate si stabilirea cu domiciliu în strainatate a cetatenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Moldova 4 06.01.2012 -
Ordinul cu privire la aprobarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 92 23.09.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate de catre întreprinderile din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 64 03.07.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și a întreprinderilor de stat din subordine în instanțele judecatorești și în instituțiile de arbitraj ... 54 21.06.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind receționarea cererilor pentru eliberarea adeverințelor de catre Intreprinderea de Stat ,,Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,Registru’’ prin Intermediul subdiviziunilor structurale ale Intrepr 86 6.10.2014 -

Страницы