A A A

Акты министерства

Actele Ministerului Данные Monitorul Oficial al RMсортировать по убыванию PDF DOC
Regulament cu privire la modul de examinare, avizare și/sau contrasemnare a proiectelor de acte legislative și normative parvenite din partea altor autoritați 48 30.05.2013
Ordinul cu privire la crearea Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucrari si servicii pentru necesitatile Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 39 29.04.2014
Ordin cu privire lа аprobareа Progrаmelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru аnul 2018 54 21.07.2017
Ordinul cu privire la aprobarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 92 23.09.2013 -
Hotarîre cu privire la modificarea Regulamentelor privind "Maestru în tehnologia informației și comunicații" și "Diploma de Onoare" a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 29.04.2011 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind receționarea cererilor pentru eliberarea adeverințelor de catre Intreprinderea de Stat ,,Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,Registru’’ prin Intermediul subdiviziunilor structurale ale Intrepr 86 6.10.2014 -
Regulamentul privind modul de elaborare, avizare și promovare a proiectelor de acte legislative și normative în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 48 30.05.2013 -
Ordinul cu privire Ia aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate si stabilirea cu domiciliu în strainatate a cetatenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Moldova 4 06.01.2012 -
Hotarîre cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 22.04.2010 -
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente privind modul de realizare a procedurilor achizitiilor publice din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 38 29.04.2014 -

Страницы