A A A

Акты министерства

Actele Ministerului Данныесортировать по убыванию Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Instrucțiune privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere - - -
Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor si Federatiei Sindicatelor din Comunicatii - - -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate de catre întreprinderile din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 64 03.07.2013 -
Ordinul cu privire la modificarea și completarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 96 03.10.2013 -
Приказ об утверждении регламента „Мониторинг радиочастот вещания и оценка технических параметров излучения станций радиосвязи неправительственного пользования” 100 04.12.2015 nr.2-12/18 din 15.01.2016
Приказ об изменении и дополнении технического регламента RT 3837070-006:2010 „Критерии планирования и координации радиочастот фиксированной и мобильной служб в полосе 29,7 МГц – 3 ГГц” 102 05.09.2016 № 306-313/1499 от 16.09.2016
Ordinul cu privire Ia aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate si stabilirea cu domiciliu în strainatate a cetatenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Moldova 4 06.01.2012 -
Приказ о тарифах на международные почтовые услуги, оказываемые ГП „Poşta Moldovei” 17 06.03.2015 nr.59-66/465 от 13.03.2015
Ordinul comun al MAI si MDI “Despre aprobarea Instructiunilor cu privire la documentarea beneficiarilor de protectie umanitara în Republica Moldova cu acte de identitate” 278/70 08.08.2008 nr.190-192/566 din 24.10.2008
Приказ об изменении и дополнении технического регламента RT 38370700-003:2009 «Цифровое телевидение. Системы, основные параметры и методы измерений» 65 09.06.2016 № 163-168/1048 от 17.06.2016

Страницы