A A A
  • Инвентаризация информационных систем и ресурсов

  • Model de completare a chestionarului ”Lista datelor prezentate în cadrul inventarierii resurselor şi sistemelor informaţionale”
    Chestionarul ”Lista datelor prezentate în cadrul inventarierii sistemelor şi resurselor informaţionale”