A A A

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2015

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2015

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2014

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2014

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2013

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2013

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2012

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2012

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2011

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2011

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2010

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2010

Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor pentru anul 2009

 • Raport cu privire la transparenta în procesul decizional al Ministerului Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor pentru anul 2009

Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2016

 • Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2016

Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2016

 • Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2016

Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. II al anului 2016

 • Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. II al anului 2016

Informatia privind aprobarea și executarea Bugetului de Stat pentru anul 2016

 • Informatia privind aprobarea și executarea Bugetului de Stat pentru anul 2016

Ordin nr. 135 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) pentru anul 2017

 • Ordin nr. 135 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) pentru anul 2017

Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru anul 2017

 • Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru anul 2017

Strategia Sectorială de Cheltuieli pe Termen Mediu (anii 2017-2019) în domeniul tehnologiei informației și comunicații

 • Strategia Sectorială de Cheltuieli pe Termen Mediu (anii 2017-2019) în domeniul tehnologiei informației și comunicații

Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru anul 2016

 • Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru anul 2016

PLANUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR pentru anul 2015 1

 • Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Сomunicațiilor pentru anul 2015

Planul de dezvoltare profesională al colaboratorilor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru Semestrul I al anului 2015

 • Planul de dezvoltare profesională al colaboratorilor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru Semestrul I al anului 2015

Planul de dezvoltare profesională al colaboratorilor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pe anul 2014

 • Planul de dezvoltare profesională al colaboratorilor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pe anul 2014

Planul de dezvoltare profesională al colaboratorilor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pe anul 2013

 • Planul de dezvoltare profesională al colaboratorilor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pe anul 2013

Ordin nr. 61 din 25.07.2014 cu privire la aprobarea moduficarilor și completarilor în Planul de activitate al MTIC pentru anul 2014

 • Ordin nr. 61 din 25.07.2014 cu privire la aprobarea moduficarilor și completarilor în Planul de activitate al MTIC pentru anul 2014

Strategia de comunicare a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

 • Strategia de comunicare a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

Planul de activitate al MTIC pe anul 2014

 • Ordinul MTIC nr. 119 din 20 decembrie 2013

 • Planul de activitate al MTIC pe anul 2014

Programului de dezvoltare strategica al MTIC pentru anii 2012-2014

 • Programului de dezvoltare strategica al MTIC pentru anii 2012-2014

Plan de activitate MTIC pentru anul 2013

 • Plan de activitate MTIC pentru anul 2013

Plan de activitate MTIC pentru anul 2012

 • Plan de activitate MTIC pentru anul 2012

Plan de activitate MTIC pentru anul 2011

 • Plan de activitate MTIC pentru anul 2011

Planul de activitate al MDI pentru anul 2009

 • Planul de activitate al MDI pentru anul 2009

Planului Dezvoltarii Institutionale pentru anii 2009-2011

 • Planului Dezvoltarii Institutionale pentru anii 2009-2011

Programului de activitate al guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeana: Libertate, Democratie, Bunastare” 2009-2013

 • Programului de activitate al guvernului Republicii Moldova
  „Integrarea Europeana: Libertate, Democratie, Bunastare” 2009-2013

Declarația privind buna guvernare pentru anul 2015

 • Declarația privind buna guvernare pentru anul 2015

Bugetul 2017 al MTIC

 • Bugetul 2017 al MTIC

Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2016

 • Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2016

Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. I al anului 2016

 • Raportul grupului de lucru interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în sem. I al anului 2016

Raport analitic privind informatizarea şi conexiunea la Internet în Republica Moldova în anul 2015

 • Raport analitic privind informatizarea şi conexiunea la Internet în Republica Moldova în anul 2015

Raport despre executarea în sem. I 2016 a Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020

 • Raport despre executarea în sem. I 2016 a Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020

Raport de monitorizare privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2015.

 • Raport de monitorizare privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2015.

INFORMAȚIA privind executarea bugetului de stat pentru anii 2012-2015

 • INFORMAȚIA privind executarea bugetului de stat pentru anii 2012-2015

Raportul de monitorizare a paginilor WEB oficiale ale autorităţilor administraţiei publice central în anul 2015

 • Raportul de monitorizare a paginilor WEB oficiale ale autorităţilor administraţiei publice central în anul 2015

Sinteza raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la nivel mondial, 2015

 • Sinteza raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la nivel mondial, 2015

Raportul Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2015

 • Raportul Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2015

Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2015

 • Raport anual cu privire la activitatea MTIC, 2015

Raportul privind evidența și examinarea petițiilor pentru anul 2015

 • Raportul privind evidența și examinarea petițiilor pentru anul 2015

Registrul riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației si Comunicațiilor pentru anul 2015

 • Registrul riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației si Comunicațiilor pentru anul 2015

Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaționale 2015

 • Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaționale 2015

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice

Raport al performanțelor întreprinderilor din gestiunea MTIC atinse anul 2014

 • Raport al performanțelor întreprinderilor din gestiunea MTIC atinse anul 2014

Registrul riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2015

 • Registrul riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2015

Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2014

 • Raport de monitorizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” în anul 2014

Declaraţia privind buna guvernare a MTIC pentru anul 2014

 • Declaraţia privind buna guvernare a MTIC pentru anul 2014

Raportul privind monitorizarea paginilor WEB oficiale ale autorităţilor administraţiei publice centrale

 • Raportul privind monitorizarea paginilor WEB oficiale ale autorităţilor administraţiei publice centrale

Raport privind evidenţa, examinarea petiţiilor şi adresărilor cetăţenilor în cadrul aparatului central şi a subdiviziunilor structurale ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), cât şi audienţa acestora pe probleme personale de

 • Raport privind evidenţa, examinarea petiţiilor şi adresărilor cetăţenilor în cadrul aparatului central şi a subdiviziunilor structurale ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), cât şi audienţa acestora pe probleme personale de către conducătorii MTIC, precum şi de conducătorii entităţilor subordonate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014.

Raportul final de evaluare a Programului de dezvoltare strategica Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anii 2012-2014

 • Raportul final de evaluare a Programului de dezvoltare strategica
  Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anii 2012-2014

Sinteza Raportului global „UN Global E-Goverment Survey - 2014”

 • Sinteza Raportului global „UN Global E-Goverment Survey - 2014”

Declaratia Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei privind deficientele strategice în domeniul prevenirii combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

 • Declaratia Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei privind deficientele strategice în domeniul prevenirii combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

   

Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evolutiei societatii informationale la nivel mondial "Measuring the Information Society 2013"

 • Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evolutiei societatii informationale la nivel mondial "Measuring the Information Society 2013"

Sinteza raportului global privind tehnologiile informationale în anul 2012

 • Sinteza raportului global privind tehnologiile informationale în anul 2012

   

Sinteza Raportului anual al Departamentului Afacerilor Economice si Sociale al Natiunilor Unite cu privire la gradul de dezvoltare a Guvernarii electronice pe plan global "UN Global E-Government Survey 2012"

 • Sinteza Raportului anual al Departamentului Afacerilor Economice si Sociale al Natiunilor Unite cu privire la gradul de dezvoltare a Guvernarii electronice pe plan global "UN Global E-Government Survey 2012"

Sinteza Raportului anual al Departamentului Afacerilor Economice si Sociale al Natiunilor Unite cu privire la gradul de dezvoltare a Guvernarii electronice pe plan global "UN Global E-Government Survey 2010".

 • Sinteza Raportului anual al Departamentului Afacerilor Economice si Sociale al Natiunilor Unite cu privire la gradul de dezvoltare a Guvernarii electronice pe plan global "UN Global E-Government Survey 2010".

Sinteza Raportului Mondial al WEF privind Tehnologiile Informationale în anul 2011-2012

 • Sinteza Raportului Mondial al WEF privind Tehnologiile Informationale în anul 2011-2012

Repere statistice cheie: date emise de catre UIT pentru luna iunie 2012

 • Repere statistice cheie: date emise de catre UIT pentru luna iunie 2012

Moldova în rating-ul international

 • Moldova în rating-ul international

Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evolutiei societatii informationale la nivel mondial "Measuring the Information Society 2012"

 • Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evolutiei societatii informationale
  la nivel mondial "Measuring the Information Society 2012"

   

Sinteza Raportului Competitivitatii Globale 2011-2012 publicat de Forumul Economic Mondial (WEF)

 • Sinteza Raportului Competitivitatii Globale 2011-2012 publicat de Forumul Economic Mondial (WEF)

   

Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evolutiei societatii informationale la nivel mondial „Measuring the Information Society 2011”

 • Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evolutiei societatii informationale la nivel mondial
  „Measuring the Information Society 2011”

Sinteza Raportului Mondial al WEF privind Tehnologiile Informationale 2010-2011

 • Sinteza Raportului Mondial al WEF privind Tehnologiile Informationale 2010-2011

   

VIII-a Reuniune Internationala cu privire la Indicatorii statistici în domeniul TIC

 • VIII-a Reuniune Internationala cu privire la Indicatorii statistici în domeniul TIC

Raport cu privire la Indicele global al dezvoltarii tehnologiilor informationale si comunicatiilor (IDI)

 • Raport cu privire la Indicele global al dezvoltarii tehnologiilor informationale si comunicatiilor (IDI)

Raport „E-Guvernare-2010”

 • Raport „E-Guvernare-2010”

   

Raport E-Guvernare - 2009

 • Raport E-Guvernare - 2009

   

Raport cu privire la E-Guvernarea Mondiala (anii 2001-2006)

Raportul de evaluare a implementarii Strategiei Nationale de edificare a societatii informationale „Moldova electronica” pentru anii 2005-2010

 • Raportul de evaluare a implementarii Strategiei Nationale de edificare a societatii informationale „Moldova electronica” pentru anii 2005-2010

Raport de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale în anul 2011

 • Raport de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale în anul 2011

Raport de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale în anul 2010

 • Raport de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale în anul 2010

Raport de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale în anul 2009

 • Raport de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale în anul 2009

Sinteza Raportului privind informatizarea și înzestrarea cu tehnicã de calcul în anul 2010

 • Sinteza Raportului privind informatizarea și înzestrarea cu tehnicã de calcul în anul 2010

   

Raport privind monitorizarea realizarii Planului de actiuni al Strategiei de reforma a administratiei publice centrale în anul 2008

 • Raport privind monitorizarea realizarii Planului de actiuni al Strategiei de reforma a administratiei publice centrale în anul 2008

Raportul cu privire la realizarea Strategiei Nationale de edificare a Societatii Informationale „Moldova electronica” în anul 2006

Cu privire la gradul de pregatire electronica în Republica Moldova în anul 2006

Raport privind monitorizarea realizarii Planului de actiuni al Strategiei Nationale „Moldova electronica” în anul 2007

 • Raport privind monitorizarea realizarii Planului de actiuni al Strategiei Nationale „Moldova electronica” în anul 2007

Raportul privind executarea bugetului de stat si venituri, cheltuieli, mijloace speciale ale Ministerului Dezvoltarii Informationale pentru anul 2006

 • Raportul privind executarea bugetului de stat si venituri, cheltuieli, mijloace speciale ale Ministerului Dezvoltarii Informationale pentru anul 2006

Raportul privind executarea bugetului de stat si venituri, cheltuieli, mijloace speciale ale Ministerului Dezvoltarii Informationale pentru anul 2007

 • Raportul privind executarea bugetului de stat si venituri, cheltuieli, mijloace speciale ale Ministerului Dezvoltarii Informationale pentru anul 2007

Raportul privind executarea bugetului de stat si venituri, cheltuieli, mijloace speciale ale Ministerului Dezvoltarii Informationale pentru 9 luni ale anului 2008

 • Raportul privind executarea bugetului de stat si venituri, cheltuieli, mijloace speciale ale Ministerului Dezvoltarii Informationale pentru 9 luni ale anului 2008

Raportul anual privind soluţionarea petiţiilor (2014-01-16)

 • Raportul anual privind soluţionarea petiţiilor (2014-01-16)

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 273-XIII din 9.11.1994 Privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 273-XIII din 9.11.1994 Privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte

Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2013

 • Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2013

   

Raportul final de evaluare a implementarii Programului de dezvoltare a accesului la Internet în banda larga pe anii 2010-2013

 • Raportul final de evaluare a implementarii Programului de dezvoltare a accesului la Internet în banda larga pe anii 2010-2013

Declaratia privind buna guvernare pentru anul 2013

 •  Declaratia privind buna guvernare pentru anul 2013

Raport cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor în anul 2013

 • Raport cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor în anul 2013

Executarea Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013

 • Executarea Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatica

Raport privind rezultatele autoevaluării a riscurilor de corupție

 • Raport privind rezultatele autoevaluarii a riscurilor de coruptie

Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2012

 • Raport al performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2012

Declaratia privind buna guvernare pentru anul 2012

 • Declaratia privind buna guvernare

Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2012

 • Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2012

Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2011

 • Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2011

Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2011

 • Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2011

Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2010

 • Raportul performantelor întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2010

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2012)

 •  Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2012)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre

Raport de monitorizare a procesului de implementare a legii postei nr. 463-XIII din 18 mai 1995

 • Raport de monitorizare a procesului de implementare a legii postei nr. 463-XIII din 18 mai 1995

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2011)

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (semestru II 2011)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare si la resursele informationale de stat

 • Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare si la resursele informationale de stat

Raport anual cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor în anul 2010

 • Raport anual cu privire la activitatea Ministerului Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor în anul 2010

Nota informativa privind investitiile în sectorul TIC

 • Nota informativa privind investitiile în sectorul TIC

Sistemul de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare a ssectorului TIC în Republica Moldova

 • Sistemul de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare a ssectorului TIC în Republica Moldova

Raport privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)

 • Raport privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)

Raportul cu privire la monitorizarea realizarii sarcinilor stipulate în documentele de politici în domeniul TIC

 • Raportul cu privire la monitorizarea realizarii sarcinilor stipulate în documentele de politici în domeniul TIC

Registrul riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2014

 • Registrul riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru anul 2014

Programul de dezvoltare a managementului riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

 • Programul de dezvoltare a managementului riscurilor în cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

Planul de integritate al Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru perioada 2013-2014

 • Planul de integritate al Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru perioada 2013-2014