A A A

 AVIZ
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă convocarea şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator

 

Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 15 decembrie 2016, ora 10:00 a şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator, ce va avea loc în sala de şedinţe MTIC, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, et.3

Candidaţii se vor înscrie la examen, urmînd să depună către Comisia de calificare dosarul de înscriere la examen, conform punctului 6 din Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator

http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/mtic-instructiunea_sedinte_de_examene_radioamator_10.06.2014_ro.pdf   

Cererea-tip, documentelele de ordin general şi materialele didactice pentru înscrierea şi susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului de radioamator pot fi accesate pe pagina web MTIC, RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR http://www.mtic.gov.md/risa_rom/

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen – 1 decembrie 2016. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon 022 251114 sau pe

e-mail - comisia.calificare@mtic.gov.md