A A A

AVIZ
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului
hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației

 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației.

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării implementării prevederilor articolului 17 din Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Astfel, în conformitate cu prevederile articolului menționat, rezultatele activităţii parcului pentru tehnologia informaţiei urmează a fi evaluate în conformitate cu un regulament elaborat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în prezent Ministerul Economiei și Infrastructurii) şi aprobat de Guvern.

În acest sens, a fost elaborat proiectulRegulamentului privind evaluarea activității parcurilor pentru tehnologia informației care stabilește modul de formare și atribuțiile comisiei de evaluare a activității parcurilor pentru tehnologia informației, precum și procedura, criteriile și cerințele privind evaluarea activității parcurilor.

Setul de materiale la proiect este plasat pe pagina-web oficială a MEI, compartimentul „Transparenţa decizională”, subcompartimentul „Anunţuri de proiecte şi consultări publice”. 

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect, care urmează să fie expediate pînă la data de 08 septembrie 2017 la adresa: str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, prin fax – la nr. 022 234064 sau la următoare adresă electronică: andrei.cusca@mtic.gov.md 

Persoană de contact:

Andrei Cușcă, Şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informației, tel. 022 251124.