A A A

AVIZ

privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea

 Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020

 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020.

În scopul realizării obiectivelor Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2016-2018, Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.857 din 31 octombrie 2013 şi altor documente de politici în domeniu, MEI a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020.

Programul planifică măsuri politice şi administrative care să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice de generaţie nouă de mare viteză şi de penetrare a serviciilor de acces în bandă largă în Republica Moldova. 

Setul de materiale la proiect este plasat pe pagina-web oficială a MEI, compartimentul „Transparenţa decizională”, subcompartimentul „Anunţuri de proiecte şi consultări publice”. 

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect, care urmează să fie expediate pînă la data de 04 septembrie 2017 la adresa: str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, prin fax – la nr. 022 234064 sau la următoarele adrese electronice: vladimir.vornic@mtic.gov.md, vitalie.boboc@mtic.gov.md 

Persoanele de contact:

  1. Vladimir Vornic, Şef al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor, tel. 022 251114;
  2. Vitalie Boboc, Şef adjunct al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor, tel. 022 251157.