A A A
02/15/2013 - 12:45

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor "Cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova".

Proiectul Ordinului MTIC prevede aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (în continuare - Regulament), care a fost elaborat în conformitate cu art.25 al Regulamentului radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, recomandărilor Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155).

Activitatea de radioamator reprezintă următoarele aspecte principale:

  • instruirea individuală sau în colectiv în domeniul radiotehnicii şi radiocomunicaţiilor;
  • construirea, instalarea, testarea şi utilizarea staţiilor de radioamator;
  • efectuarea de studii şi experimentări în benzile alocate radioamatorilor;
  • realizarea de legături radio cu alţi radioamatori din ţară şi din străinătate;
  • participarea la diferite competiţii naţionale şi internaţionale în domeniu;
  • participarea la organizarea comunicaţiilor în caz de calamităţi naturale.

Regulamentul stabileşte normele tehnice, administrative şi de exploatare obligatorii privind construirea, testarea şi utilizarea staţiilor de amator, autorizarea radioamatorilor şi regulile după care aceştia îşi desfăşoară activitatea, din punct de vedere al radiocomunicaţiilor.

În temeiul prevederilor Recomandării CEPT T/R 61-02 ( modalitatea de eliberare a Certificatului de examinare armonizat pentru serviciul de amator) şi Raportului CEPT ERC 32/2005 (modalitatea de examinare pentru radioamatorii începători) a fost elaborată procedura de obţinere a Certificatelor de radioamator, care prevede 3 categorii de calificare: clasa A (avansat), clasa B (de bază) şi clasa C (începător).

În cuprinsul Regulamentului este specificată entitatea care va organiza examenele de obţinere a Certificatelor de radioamator şi Programul analitic pentru probele scrise.

Solicităm persoanele interesate să expedieze comentarii, obiecţii şi propuneri la proiect, în scris, la adresa poştală: mun.Chişinău, Bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012

sau pe e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md

Termenul limită de consultare: 25 februarie 2013. Persoana de contact: Vitalie Boboc, 022 251157