A A A
04/03/2013 - 14:45

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) expune pe pagina web pentru consultare publică următoarele proiecte:

Proiectul H.G. cu privire la modificarea Reglementării tehnice ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007. (http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/167190/)

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. (http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/167189/)

Proiectele respective au trecut prima etapă de consultare publică în perioada 20.09.2012 - 07.12.2012 (http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/166655/, http://www.mtic.gov.md/img/d2011/download/2012/09-05/09_05_2.pdf).

Luînd în considerație faptul, că proiectele au fost modificate substanțial, ele sunt proluse spre avizare repetată.

Necesitatea de modificare a proiectelor menționate a apărut odată cu adoptarea Legii nr. 235 din 01.12.2011privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Conform art. 28 p. 2 al Legii respective, importatorul introduce pe piaţă numai produse conforme cerinţelor esenţiale stipulate în reglementarea tehnică aferentă în baza unei declaraţii de conformitate emisă pe propria responsabilitate în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului. Declaraţia de conformitate, urmează să fie înregistrată la organismul de certificare acreditat pentru domeniul de acreditare corespunzător obiectului declaraţiei.

În redacţia modificată a proiectelor menționate se propune desfășurarea compartimentelor ce se referă la condiţiile de emitere a declaraţiei de conformitate, marcarea produselor cu marca naţională de conformitate SM, precizarea nomenclaturii produselor ce cad sub incidenţa reglementării şi produselor ce nu se includ în domeniul de aplicare a RT.

Solicităm persoanelor interesate să expedieze comentarii, obiecţii şi propuneri la proiect, în scris, la adresa poştală: mun.Chişinău, Bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012, inclusiv prin e-mail: tatiana.rusu@mtic.gov.md

 

Termenul limită de consultare: 2 mai 2013.

Persoana de contact: Tatiana Rusu, 0 22 25 11 69