A A A
05/17/2013 - 08:45

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată.

Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2013 şi are ca scop principal ajustarea cadrului legislativ naţional la dispoziţiile Directivei 2002/21/CE (Directiva cadru), modificată prin Directiva 2009/140/ CE şi Directivei 2002/77/CE a Parlamentului European şi Consiliului, privind utilizarea în comun şi mai eficientă a conductelor, pilonilor şi antenelor, a nişelor şi cutiilor de distribuţie, asigurarea accesului în clădiri şi o mai bună coordonare a lucrărilor civile, ameliorarea concurenţei şi reducerea cheltuielilor financiare, protecţia mediului, precum şi îmbunătăţirea aspectului localităţilor.

Prin promovarea acestei legi se încurajează dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice la nivel naţional şi a investiţiilor în infrastructură, precum şi concurenţa între furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Totodată, prin stabilirea unor principii clare de determinare a tarifelor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţi vor fi reduse cheltuielile de construire/instalare, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice.

Stabilirea unui cadru legal adecvat în vederea construirii/instalării reţelelor de comunicaţii electronice şi a utilizării partajate a infrastructurii asociate acestor reţele constituie o condiţie esenţială în vederea promovării concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspectele menţionate precum şi cele legate de limitările care pot fi impuse de unele autorităţi ale administraţiei publice locale în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelelor existente sau construirea/instalarea unor noi reţele de comunicaţii electronice, precum şi aplicarea unor condiţii diferite în situaţii echivalente în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietăţi ar putea afecta dezvoltarea continuă a comunicaţiilor electronice în Republica Moldova şi influenţa negativ asupra concurenţei pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice.

Termenul limită de consultare: 14 iunie 2013

Datele de contact: Gordea Stanislav, (+373 22) 25-11-04, stanislav.gordea@mtic.gov.md