A A A
06/20/2013 - 09:00

La solicitarea unor instituţii interesate, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prelungeşte termenul de avizare şi înaintare a propunerilor la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată.

Termenul limită stabilit este: 18 iulie 2013

Datele de contact: Stanislav Gordea, (+373) 22 25 11 04, e-mail: stanislav.gordea@mtic.gov.md