A A A
09/23/2013 - 15:00

Consultări publice repetate la proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a finalizat prima etapă de consultare publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Proiectul respectiv a fost publicat pentru consultare publică în perioada 17.05.2013 – 14.06.2013 pe pagina web MTIC:

http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/168152/

Pe parcurs au fost recepţionate o multitudine de recomandări, obiecţii şi opinii din partea autorităţilor interesate cît şi a mediului de afaceri - furnizori de reţele/servicii de comunicaţii electronice.

Luînd în consideraţie multe recomandări constructive şi relevante, proiectul actului legislativ a fost modificat esenţial comparativ cu varianta iniţială. De asemenea a fost modificată şi denumirea proiectului de lege, care redă cu claritate obiectul reglementării.

În acest context, asigurînd în continuare transparenţa în procesul decizional, MTIC expune repetat pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Setul de documente este plasat pe pagina web a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor http://mtic.gov.md/ro/transparency/proiecte-discutie la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice/Proiecte în discuţie.

Solicităm persoanelor interesate să expedieze comentarii, obiecţii şi propuneri la proiect, în scris, la adresa poştală: mun.Chişinău, Bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012, inclusiv prin e-mail: stanislav.gordea@mtic.gov.md

Informatii suplimentare: 022 251152

Termenul limită de consultare: 7 octombrie 2013.