A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

09/23/2013 - 15:00
Consultări publice repetate la proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a finalizat prima etapă de consultare publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Proiectul respectiv a fost publicat pentru consultare publică în perioada 17.05.2013 – 14.06.2013 pe pagina...
06/20/2013 - 09:00
La solicitarea unor instituţii interesate, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prelungeşte termenul de avizare şi înaintare a propunerilor la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată. Termenul limită stabilit este: 18 iulie 2013 Datele de contact: Stanislav Gordea, (+373) 22 25 11 04 , e-mail: stanislav.gordea@mtic.gov.md
05/17/2013 - 08:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată. Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2013 şi are ca scop principal ajustarea cadrului legislativ naţional la dispoziţiile Directivei 2002/21/CE (...
04/03/2013 - 14:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) expune pe pagina web pentru consultare publică următoarele proiecte: Proiectul H.G. cu privire la modificarea Reglementării tehnice ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007. ( http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/167190/) Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. ( http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/167189/ ) Proiectele respective au trecut prima etapă de...
03/12/2013 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a finalizat elaborarea documentului de politici pentru dezvoltarea societăţii informaţionale - Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale "Moldova Digitală 2020" şi expune pe pagina Web pentru consultare publică proiectul de lege cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale "Moldova Digitală 2020". Strategia "Moldova Digitală 2020" expune viziunea şi obiectivele de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, identifică constrângerile, propune soluţiile strategice...
02/15/2013 - 12:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor "Cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova" . Proiectul Ordinului MTIC prevede aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (în continuare - Regulament), care a fost elaborat în conformitate cu art.25 al Regulamentului radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, recomandărilor...
01/21/2013 - 11:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre organizarea consultărilor pe marginea viziunii pentru proiectul Strategiei competitivităţii sectorului TIC. Viziunea propusă pentru Strategie este dezvoltarea sectorului TIC bazat pe cunoaștere și inovații, capabil sa anticipeze tendințele businessului global și să livreze servicii și produse conforme necesitaților consumatorilor. Consultările cu sectorul privat vor avea loc în data de 23 ianuarie , la ora 15.00, în incinta MTIC (bd. Ştefan cel Mare 134, Sala de şedinţe, et.3). Consultările cu autoritățile publice vor avea loc...
01/11/2013 - 09:45
În conformitate cu Planul de activitate a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2013, Ministerul iniţiază procesul de monitorizare a Legii nr.1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică, publicată pe pagina oficială a Ministerului la adresa legislatie . În acest context, rugăm respectuos persoanele interesate să prezinte opiniile şi propunerile privind funcţionalitatea, aplicabilitatea, predictibilitatea , neutralitatea, consecvenţa, eficienţa şi coerenţa expunerii prevederilor Legii monitorizate. De asemenea, sînt binevenite şi propunerile Dumneavoastră...
12/17/2012 - 10:45
Urmare a efectuării unor modificări esenţiale, operate în baza avizelor şi recomandărilor recepţionate în cadrul consultărilor publice, asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio, consultări iniţiate la data de 11.10.2012, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică repetată proiectul de hotărâre redefinitivat. Proiectul redefinitivat prevede micşorarea cu 25-30% a valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licenţe , care constituie preţul de pornire...
12/04/2012 - 10:30
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice . Proiectul de lege este elaborat în scopul ajustării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 la prevederile Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi Directivei 2006/24/CE, precum şi în vederea asigurării posibilităţii de intervenţie efectivă a autorităţii pentru...

Pagini