A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

12/19/2014 - 13:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii privind modificarea și completarea punctului 15 din Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012. Prin Hotărârea nr. 76 din 16 mai 2014 Parlamentul a aprobat Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21 iulie 2011. În scopul executării...
08/14/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului legii poștei in legatură cu avizarea repetată a acestuia. Aprobarea proiectului legii poştei este inclusă în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.289 din 7.05.2012. Proiectul legii poştei a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului din 31 octombrie 2012, cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Deoarece ulterior Guvernul a fost...
07/29/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea atribuirii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a competenţelor de verificare şi monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de...
05/27/2014 - 11:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a colegiului MTIC . Obiectivul general al proiectului constă în aducerea componenţei nominale a Colegiului MTIC în concordanţă cu prevederile Legii nr. 98 din 04 mai 2012. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică:...
04/25/2014 - 17:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cazurilor de apatridie şi sporirea eficienţei activităţii instituţiilor statului, în special la determinarea apartenenţei persoanelor la cetăţenia Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „ Transparenţa ”, rubrica „...
04/01/2014 - 17:00
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației pe anii 2014-2020 . Obiectivul general al Strategiei este crearea condiţiilor pentru dezvoltarea industriei TI și sporirea competitivității pe plan internațional al produselor şi serviciilor TI din Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor...
04/01/2014 - 16:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului de Lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei . Scopul proiectului de lege este crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației orientate la export, prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investiţiilor autohtone şi străine. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor...
04/01/2014 - 15:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Instituției publice „Centrul de Dezvoltare a Societății Informaționale” . Obiectivul general al Instituției publice „Centrul de Dezvoltare a Societății Informaționale” este implementarea politicilor de dezvoltare a societății informaționale și a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și valorificarea posibilităților de atragere asistenței externe în acest sens. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC...
01/29/2013 - 16:30
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a elaborat proiectul legii poştei, care a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Ulterior MTIC a definitivat proiectul legii poştei astfel ca funcţiile autorităţii de reglementare să fie atribuite ANRCETI, fiind totodată delimitate şi funcţiile între organul central de specialitate şi autoritatea de reglementare. Pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional, MTIC expune repetat...
12/20/2013 - 15:30
Comunicat privind iniţierea consultărilor publice cu privire la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2014-2016 . Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2014-2016. Proiectul Programului este elaborat în...

Pagini