A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

MTIC a extins termenului de consultare publică la proiectul legii comunicaţiilor electronice Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă prelungirea, până la data de 6 noiembrie 2015, a termenului de consultare publică la proiectul legii comunicaţiilor electronice. MTIC a decis să extindă termenul de consultare publică a proiectelor nominalizate la solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Proiectul de lege şi nota informativă pot fi accesate pe pagina web a MTIC (compartimentul „Transparenţa”, subcompartimentul „Consultări publice/...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”. Setul de materiale este plasat pe pagina Web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Proiecte în discuţie”. În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează...
Aviz privind iniţierea consultărilor publice cu privire la proiectul legii comunicaţiilor electronice Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului legii comunicaţiilor electronice. Proiectul legii comunicaţiilor electronice în redacţie nouă este elaborat în conformitate cu prevederile Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (titlul IV, capitolul 18, anexa XXVIII-B) , aprobat prin...
Aviz privind iniţierea procesului de consultare publică a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ,,cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune””. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ,,cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune””...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice repetate a următoarelor proiecte de hotărîri de Guvern: - Proiectul Hotărârii de Guvern privind crearea Instituției publice „Serviciul Naţional pentru Preluarea Apelurilor de Urgenţă 112”; - Proiectul Hotărârii de Guvern privind crearea și aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul Naţional pentru Preluarea Apelurilor de Urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă; - Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice repetate a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „ Consultări publice ”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul hotărîrii Guvernului pot fi expediate la adresa e-mail: andrei.cusca@mtic.gov.md . Termenul-limită pentru recepţionarea recomandărilor - 3.09.2015. Persoana de contact – Andrei Cușcă, Șef-adjunct al...
06/01/2015 - 15:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.
05/06/2015 - 10:30
MTIC a elaborat şi expune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului " Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 ". Proiectul nominalizat şi documentele aferente pot fi accesate la compartimentul "Transparenţa", subcompartimentul "Consultări publice".
04/01/2015 - 16:30
MTIC a elaborat şi expune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice " Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora" aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007." Proiectul nominalizat şi documentele aferente pot fi accesate la compartimentul "Transparenţa", subcompartimentul "Consultări publice".
03/27/2015 - 16:15
MTIC a elaborat şi expune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea pp.18 şi 19 din Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 şi stabilirea valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licenţă pentru resursele de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz şi 3600- 3800 MHz. Proiectul nominalizat şi documentele aferente pot fi accesate la compartimentul „Transparenţa”, subcompartimentul „Consultări publice”.

Pagini