A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

AVIZ privind iniţierea procesului de consultare publică a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006 :2010 ,,Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3GHz ’’ Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006:...
Anunţ privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „ Consultări publice ”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul de lege pot fi expediate...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind Cerințele minime pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor și resurselor informaționale, echipamentelor și produselor program . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic.gov.md . Termenul limită pentru recepţionarea...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completareaReglementării tehnice „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări” . Setul de materiale este plasat pe pagina-web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „ Proiecte în discuţie ”. În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează să fie expediate pînă la data de 29...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Programului „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova pentru anii 2016-2020” . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic.gov.md . Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 18 martie 2016 . Persoana de contact...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului privind modificarea și completarea punctului 15 din Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012 . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic...
03/15/2016 - 09:00
Anunț privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC,...
02/19/2016 - 09:00
Anunț privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997. Prezentul proiect de...
11/16/2015 - 08:15
AVIZ privind iniţierea procesului de consultare publică a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive” Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Radiocomunicaţii şi radiodifuziune...
Anunț privind iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor MTIC , 25.06.2014 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a colegiului MTIC Obiectivul general al proiectului constă în aducerea componenţei nominale a Colegiului MTIC în concordanţă cu prevederile Legii nr. 98 din 04 mai 2012. Setul de materiale este plasat...

Pagini