A A A
03/12/2013 - 13:45

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a finalizat elaborarea documentului de politici pentru dezvoltarea societăţii informaţionale - Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale "Moldova Digitală 2020" şi expune pe pagina Web pentru consultare publică proiectul de lege cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale "Moldova Digitală 2020".

Strategia "Moldova Digitală 2020" expune viziunea şi obiectivele de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, identifică constrângerile, propune soluţiile strategice, trasează acţiunile necesare, etapele de implementare şi stabileşte cadrul de monitorizare şi evaluare şi are menirea să asigure o dezvoltare sistemică şi previzibilă a ţării, având la bază principiile enunţate de "Agenda Digitală pentru Europa 2020".

Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) de către instituţiile publice, mediul de afaceri si cetăţeni prin intervenţia minimă a statului, dar cu efect maxim, concentrând eforturile pe trei domenii/piloni:

  1. Infrastructură şi acces;
  2. Conţinut digital şi servicii electronice;
  3. Capacităţi şi utilizare.

Impactul realizării Strategiei se va manifesta prin - îmbunătăţirea guvernării, îmbunătăţirea serviciilor pentru populaţie şi mediul de afaceri, diminuarea corupţiei şi creşterea competitivităţii economiei.

Documentul de politici prevede trei etape de implementare:

  1. etapa organizaţională, de ajustare a cadrului legal şi de reglementare, de consolidare a capacităţilor şi de lansare a programelor (2013-2014);
  2. etapa dezvoltării susţinute a infrastructurii, generării şi digitizării intense a conţinutului şi serviciilor (2015-2017);
  3. etapa absorbţiei totale TIC prin utilizarea intensă şi generarea conţinutului digitizat şi serviciilor electronice în continuă dezvoltare în baza infrastructurii şi instrumentelor de politici, a celor legislative/de reglementare şi instituţionale create la primele 2 etape.

Odată cu realizarea cu succes a obiectivelor Strategiei în anul 2020 Republica Moldova va deveni o ţară cu o societate informaţională avansată în care utilizarea facilităţilor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, accesul extins la infrastructura modernă de comunicaţii electronice, conţinutul digital bogat şi serviciile informaţionale performante vor contribui la competitivitate economică, bunăstarea populaţiei şi la o bună guvernare a ţării.

Solicităm Autorităţilor Publice cît şi persoanelor interesate să expedieze comentarii, obiecţii şi propuneri la proiect pe e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md sau la adresa poştală: mun.Chişinău, Bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012.

Termenul limită de consultare: 26 martie 2013. Persoana de contact: Vitalie Boboc, tel. 022 251157.