A A A
01/11/2013 - 09:45

În conformitate cu Planul de activitate a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2013, Ministerul iniţiază procesul de monitorizare a Legii nr.1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică, publicată pe pagina oficială a Ministerului la adresa legislatie.

În acest context, rugăm respectuos persoanele interesate să prezinte opiniile şi propunerile privind funcţionalitatea, aplicabilitatea, predictibilitatea , neutralitatea, consecvenţa, eficienţa şi coerenţa expunerii prevederilor Legii monitorizate.

De asemenea, sînt binevenite şi propunerile Dumneavoastră, care identifică eventualele prevederi contradictorii sau care dublează careva prevederi din alte acte legislative, precum şi opiniile privind implicaţiile materiale, financiare şi umane, necesare şi real disponibile pentru aplicabilitatea prevederilor Legii în cauză.

Opiniile, propunerile şi recomandările Dumneavoastră pot fi expediate pînă la 1 aprilie 2013 la una din adresele:

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012, Chişinău;

e-mail: coliban.valentin@mtic.gov.md, dpti@mtic.gov.md;

Tel/Fax +373 022 251151.

După finalizarea la 30 iunie curent a procesului de monitorizare a Legii nr.1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică, analiza opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dumneavoastră va fi inclusă în Raportul respectiv de monitorizare şi publicat pe pagina oficială a Ministerului la adresa legislatie.