A A A

Anunţ 
privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015

 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă iniţierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015.

Scopul proiectului este sporirea eficienței utilizării spectrului de frecvențe radio, diminuarea costurilor pentru radiodifuzori și soluționarea problemelor care împiedică realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră.

În vederea sporirii eficienței utilizării spectrului de frecvențe radio, proiectul de hotărîre de Guvern prevede implementarea standardului de compresie H.265 (MPEG-H), care este cu 40% mai eficient decît MPEG-4, ceea ce va permite difuzarea prin intermediul multiplexului a unui număr mai mare de servicii de programe TV de definiţie standard (față de 15 cu compresia MPEG-4 în prezent) și reducerea costurilor de emisie per difuzor. În același context, este prevăzută posibilitatea utilizării a 10 din cele 21 alocări regionale, prin „întinderea” unor din ele (în cazul finalizării cu succes a procesului de coordonare internațională), pentru crearea încă a 2 reţele de televiziune digitală terestră cu acoperire naţională, ceea ce va spori interesul pentru frecvențele respective a potențialilor investitori.

Totodată, proiectul de hotărîre de Guvern prevede actualizarea termenelor de realizare a unor acțiuni ale Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră reieșind din situația curentă și a informației privind frecvențele disponibile pentru crearea multiplexelor cu acoperire regională.

Deoarece în bugetul de stat pentru anul 2016 nu au fost prevăzute mijloace financiare în vederea asigurării familiilor defavorizate cu convertoare de semnal pentru recepţionarea televiziunii digitale terestre, prevederile prezentului proiect de hotărîre de Guvern reglementează transferul pe anul 2017 a termenului de alocare a mijloacelor financiare necesare și modifică suma acestora reieșind din informația actualizată privind numărul familiilor defavorizate și costul convertoarelor.

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiect pot fi expediate la următoare adresa e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md. Termenul-limită pentru recepţionarea recomandărilor - 28.10.2016. Persoana de contact – Vitalie Boboc, şef-adjunct Direcția politici în domeniul comunicaţiilor, tel. 022251157.