A A A

Anunţ
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului
Hotărârii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru
televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate.

Întru respectarea angajamentelor internaţionale, asumate de către Republica Moldova la rând cu celelalte 103 state-semnatare a acordului Geneva-2006 (ratificat de ţara noastră prin Legea nr. 69-XVI din 27 martie 2008), difuziunea televiziunii analogice urmează să fie sistată, fiind înlocuită cu difuziunea în format digital. În conformitate cu prevederile Legii nr. 167 din 31.07.2015 pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006, procesul tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră urmează să fie finalizat la data de 31 decembrie 2017.

Vor putea beneficia de convertoare pentru televiziunea digitală terestră familiile defavorizate, care la momentul intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern dispun de un televizor funcțional și sunt beneficiari de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, în baza cererii-tip depuse, conform anexei la proiectul de hotărâre de Guvern.

Prezentul proiect de hotărâre de Guvern prevede că la o eventuală rectificare a bugetului de stat, vor fi efectuate alocări necesare la capitolul respectiv pentru dotarea cu convertoare a familiilor defavorizate. Potrivit estimărilor, vor putea fi asigurate gratuit cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră peste 70 mii de familii defavorizate.

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiect pot fi expediate la următoarele adrese electronice: vitalie.boboc@mtic.gov.md, natalia.colesnic@mtic.gov.md 

Termenul-limită pentru recepţionarea recomandărilor – 30 august 2017. Persoane de contact:

 – Vitalie Boboc, şef-adjunct Direcția politici în domeniul comunicaţiilor, tel. 022251157;

 – Natalia Colesnic, consultant al Direcției politici în domeniul comunicațiilor,tel. 022251152.