A A A

Anunţ
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Scopul proiectului este extinderea până la data de 01 martie 2020 a termenului de tranziție la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova, operând în acest scop modificări și completări corespunzătoare în art. II din Legea nr. 167 din 31 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova și articolul 24 și articolul 29 din Legea comunicațiilor electronice, deoarece prevederile respective restricționează procedura de reînnoire a licențelor de utilizare a canalelor și frecvențelor radio pentru televiziunea analogică terestră, după expirarea termenului acestora. Astfel, prin prevederile propuse, termenul-limită de valabilitate a licențelor sus-menționate va fi sincronizat cu termenul de finalizare a tranziției stabilit la data de 01 martie 2020, după care licențele respective nu vor mai putea fi reînnoite.

Conform prevederilor actuale ale art. II, alin. (1) din Legea nr. 167 din 31.07.2015 pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006, procesul tranziției la televiziunea digitală terestră urma să fie încheiat la data de 31 decembrie 2017.

Radiodifuzorii de mai multe ori au declarat public că, fiind întreprinderi mici și mijlocii, până în prezent nu au reușit să acumuleze sau să atragă mijloace financiare necesare pentru crearea multiplexelor regionale de televiziune digitală terestră. Totodată, o parte din radiodifuzori, care au obținut licențe de emisie pentru utilizarea capacității multiplexului A cu acoperire națională, au solicitat la fel din motive financiare Consiliului Coordonator al Audiovizualului să le fie extins termenul de începere a emisiei prin multiplex, până la data de 30 noiembrie 2017. Astfel, persistă riscul că aceștia, după sistarea la 31 decembrie 2017 a televiziunii analogice terestre vor fi nevoiți să se limiteze doar la emisia prin rețelele TV cablu, lipsind întregul auditoriu său de telespectatori de programele posturilor TV respective, recepționate anterior în format analog. Ca rezultat va fi diminuat pluralismul și diversitatea audiovizualului autohton, populația fiind lipsită astfel de mai multe surse de informație.

O altă problemă o constituie asigurarea accesului la programe audiovizuale a familiilor defavorizate după sistarea emisiei în format analog. Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 prevede că aceste familii vor fi dotate gratuit cu convertoare pentru recepția semnalului TV digital, din contul bugetului de stat.

Până la momentul actual, însă, această acțiune nu a fost realizată, deoarece suma necesară nu a fost identificată în bugetul statului pentru anii 2015-2017.

Prezentul proiect de lege oferă telespectatorilor și radiodifuzorilor un termen suplimentar de încă 2 ani și 2 luni pentru o pregătire eficientă a trecerii complete la televiziunea digitală terestră după sistarea emisiei în format analog.

Punerea în aplicare a proiectului sus-menționat nu necesită cheltuieli suplimentare din Bugetul de Stat și nu afectează negativ activitatea de întreprinzător

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiect pot fi expediate la următoare adresa e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md. Termenul-limită pentru recepţionarea recomandărilor - 01 octombrie 2017. Persoana de contact – Vitalie Boboc, şef-adjunct Direcția politici în domeniul comunicaţiilor, tel. 022251157.