A A A

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional  pentru Frecvenţe Radio".

Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: andrei.cusca@mtic.gov.md .

Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 03 octombrie 2016.

Persoana de contact – Andrei Cușcă, Șef-adjunct DPTI, tel. 022 251-124, e-mail: andrei.cusca@mtic.gov.md .