A A A

Numărul unic de urgență 112

Crearea Serviciului 112 și implementarea numărului unic european pentru apeluri de urgență 112 în Republica Moldova este una din prioritățile care urmăreşte obiectivul de a asigura un nivel sporit de siguranţă şi protecţie a populaţiei pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Elementul cheie în implementarea serviciului de urgenţă 112 în Republica Moldova constituie crearea Serviciului 112, care va include Centrele pentru preluarea apelurilor de urgenţă.

Activitatea Serviciului 112 este în principal reglementată de legea nr. 174 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 din 25.07.2014.

În scopul executării prevederilor legii sus menționate, în anul 2016 au fost elaborate și aprobate un șir de acte normative, după cum urmează:

  • Hotărîrea Guvernului nr.241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului naţional privind implementarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
  • Hotărîrea Guvernului nr.242 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă;
  • Hotărîrea Guvernului nr.243 din 03.03.2016 privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
  • Hotărîrea Guvernului nr.244 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;

Utilizarea numărului unic european de apelare a serviciilor de urgenţă  112 reprezintă o necesitate și va permite organizarea adecvată și eficientă a serviciilor de urgență pe întreg teritoriul țării conform cerințelor Uniunii Europene.

Crearea Serviciului 112 în Republica Moldova are drept scop majorarea vitezei de reacţionare la apelurile de urgență prin intermediul utilizării eficiente a capacităţilor infrastructurii moderne de comunicaţii electronice şi asigurarea serviciilor specializate de urgenţă cu informaţiile necesare pentru o reacţie promptă şi adecvată.

Utilizarea sistemelor informaţionale automatizate specializate și implicarea simultană a mai multor servicii specializate de urgenţă va reduce timpul de chestionare a apelului la 15-25 de secunde şi va spori operativitatea reacţionării calitative la urgenţe, fapt ce reprezintă un factor important în diminuarea pagubelor umane și materiale în situațiile excepționale și de urgență.

Numărul unic 112 va asigura coordonarea şi sincronizarea activităţilor mai multor servicii de urgenţă și va permite alertarea şi implicarea simultană a acestora. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane implicate în rezolvarea urgenţelor va micşora considerabil timpul de intervenţie şi va ridica eficienţa acestora.

 

Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
 

Hotărîre privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112

 

Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind implementarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112

 Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă
 

Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112