A A A

Parlamentul a aprobat astăzi modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice

Published on: Vin, 07/07/2017 - 16:02

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 a fost adoptat la data de 07.07.2017 în lectură finală de către Parlament.

Documentul a fost elaborat de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și se înscrie în Planul național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, asigurînd armonizarea legislației naționale cu Directivele cadru ale Uniunii Europene privind comunicațiile electronice.

Proiectul de lege stabileşte un cadru legal favorabil aplicării mai dinamice a politicii şi strategiei de dezvoltare a sectorului comunicaţiilor electronice din Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile părților vizate în procesul de creare, gestionare, operare şi utilizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Modificările din proiect au drept scop promovarea gestionării şi utilizării eficiente a resurselor de spectru radio, în scopul asigurării utilizatorilor cu servicii de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile, la preţuri rezonabile, precum şi implementarea tehnologiilor şi serviciilor de generaţie nouă, inclusiv asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Prin completarea proiectului de lege cu un capitol nou, referitor la protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice, se va spori protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale a cetăţenilor, în special a dreptului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal.

Astfel, adoptarea unei legi armonizate cu directivele Uniunii Europene devine cel mai eficient mod de a promova competiţia pe piaţa comunicaţiilor electronice, de a stimula investiţiile în dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice și de a oferi tuturor cetăţenilor Republicii Moldova servicii de calitate la tarife accesibile.

Toate noutăţile

18/07/2017 - 16:42
În cadrul întâlnirii viceministrului TIC cu primarii localităților și conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, au fost abordate mai multe subiecte ca Serviciul Unic 112, crearea IT...Read more
14/07/2017 - 16:23
La data de 14.07.2017, Parlamentul a adoptat în lectură finală cu 75 de voturi , proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a fost elaborat în vederea...Read more
07/07/2017 - 16:02
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 a fost adoptat la data de 07.07.2017 în lectură finală de către Parlament...Read more