A A A

Modificările legislative necesare pentru crearea parcurilor IT adoptate de către Parlament în lectura finală

Published on: Vin, 07/14/2017 - 16:23

La data de 14.07.2017, Parlamentul a adoptat în lectură finală cu 75 de voturi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a fost elaborat în vederea implementării prevederilor Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Amendamentele care se introduc în actele legislative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii, au drept scop aducerea acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și asigurarea unui mecanism funcțional de aplicare a impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vînzări datorat de rezidenții parcurilor IT.

Cele mai importante amendamente pe dimensiunea fiscală vizează introducerea unui nou titlu în Codul fiscal – X, dedicat modului de aplicare a impozitului unic de la rezidenții parcurilor IT.

Amendamentele la cadrul legal aferent asigurării sociale a angajaților rezidenților parcurilor se referă la calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale a angajaților rezidenților parcului, mărimea venitului lunar asigurat al acestora, particularitățile raportării de către angajator a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și evidenței individuale, modalitatea de achitare a prestațiilor de asigurări sociale.

Amendamentele în cadrul legal aferent asigurării medicale a angajaților rezidenților parcurilor vizează menținerea calității de asigurați în sistemul public de asigurări medicale a angajaților pe perioada activității lor în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului.

Astfel, se instituie cadrul legal necesar pentru crearea și activitatea parcurilor IT, care, la nivel regional, vor oferi cele mai avantajoase condiții de activitate pentru companiile IT, prin simplificarea administrării afacerii, asigurarea socială și medicală a angajaților în condiții avantajoase, precum și minimizarea poverii fiscale asupra companiilor IT

Toate noutăţile

18/07/2017 - 16:42
În cadrul întâlnirii viceministrului TIC cu primarii localităților și conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, au fost abordate mai multe subiecte ca Serviciul Unic 112, crearea IT...Read more
14/07/2017 - 16:23
La data de 14.07.2017, Parlamentul a adoptat în lectură finală cu 75 de voturi , proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a fost elaborat în vederea...Read more
07/07/2017 - 16:02
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 a fost adoptat la data de 07.07.2017 în lectură finală de către Parlament...Read more