A A A

Legi

Legi sortează descendent Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Legea cetăţeniei Republicii Moldova 1024-XIV 02.06.2000 98-101 din 10.08.2000
Legea cu privire la informatică 1069-XIV 22.06.2000 73-74 din 05.07.2001
Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică 114 18.05.2012 193-197/661 din 14.09.2012
Legea taxei de stat 1216-XII 03.12.1992 12/359 din 30.12.1992; 133-134/655 din 02.12.1999; 53-55/302 din 02.04.2004
Legea privind siguranţa traficului rutier 131-XVI 06.07.2007 Nr. 103-106/443 din 20.07.2007
Legea privind protecţia datelor cu caracter personal 133 08.07.2011 170-175/492 din 14.10.2011
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice 148 01.07.2016 nr.215-216/473 din 19.07.2016
Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 167 31.07.2015 nr.254-257/485 din 11.09.2015
Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 174 25.07.2014 231-237/533 din 08.08.2014
Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice 20-XVI 03.02.2009 11-12 Nr 17 din 26.01.2010

Pagini