A A A

Legi

Legi Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice 28 10.03.2016 nr.100-105/194 din 15.04.2016
Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 167 31.07.2015 nr.254-257/485 din 11.09.2015
Lege pentru ratificarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, c 69-XVI 27.03.2008 nr.74-75/247 din 11.04.2008
Lege cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei 77 21.04.2016 nr.157-162/318 din 10.06.2016
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice 148 01.07.2016 nr.215-216/473 din 19.07.2016
Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător 92 13.05.2016 nr.156/308 din 07.06.2016
Legea comunicaţiilor poştale 36 17.03.2016 nr.114-122/225 din 29.04.2016
Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolului 28 lit.b) din legea cetăţeniei republicii moldova nr.1024-xiv din 2 iunie 2000 24 06.10.2015 nr.25-30/4 din 05.02.2016
Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 174 25.07.2014 231-237/533 din 08.08.2014
Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic 91 29.05.2014 174-177/397 din 04.07.2014

Pagini