A A A

Hotărîri de Guvern

Hotărîri de Guvern Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotărîre cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule 770 19.10.2012 Nr. 216-220 art Nr : 832
Hotărîre privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet 188 03.04.2012 70-71 din 06.04.2012
Hotărîrea Guvernului cu privire la dezvoltarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă 365 06.06.2012 113-118, art.403
Hotărîre pentru aprobarea tarifelor la serviciile poştale de bază prestate de Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” şi de filialele acesteia 821 06.11.2012 234-236/879 din 09.11.2012
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Statutului Instituţiei publice Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) 760 18.08.2010 20.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 150-152 art Nr. 832
Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013” 1077 17.11.2010 Nr. 227-230 art Nr : 1192
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ,, Registrul de stat al fregvențelor și stațiilor de radiocomunicații.. 944 11.10.2010 202-205/1038 din 15.10.2010
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră 319 28.04.2010 66-67/390 din 04.05.2010
Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice 317 28.04.2010 66-67/388 din 04.05.2010
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia 389 17.05.2010 78-80/460 din 21.05.2010

Pagini