A A A

Hotărîri de Guvern

Hotărîri de Guvern Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotârîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013 şi stabilirea valorilor minime de expunere la concurs ale taxelor de licenţă pentru resursele de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe 800 MH 316 02.06.2015 nr.139-143/359 din 05.06.2015
Hotărîre pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră 240 08.05.2015 № 139-143/352 от 05.06.2015
Hotârîre cu privire la aprobarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021 254 14.05.2015 nr.124-130/291 din 22.05.2015
Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise 701 25.08.2014 256-260/748 din 29.08.2014
Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției privind principiile datelor guvernamentale deschise 700 25.08.2014 256-260/747 din 29.08.2014
Hotârîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărirea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013 419 09.06.2014 153-159/459 din 13.06.2014
Hotârîre cu privire la aprobarea componentei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informatiei și Comunicațiilor 610 21.07.2014 209-216/662 din 25.07.2014
Hotărîre privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) 405 02.06.2014 147-151/445 din 06.06.2014
Hotărîre cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate 404 02.06.2014 147-151/444 din 06.06.2014
Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor poştale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în baza analizei... 368 27.05.2014 142-146/417 din 03.06.2014

Pagini