A A A

Hotărîri de Guvern

Hotărîri de Guvern Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 833 27.11.2015 nr.324-329/935 din 04.12.2015
Hotărîre privind modificarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor poştale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 708 09.10.2015 nr.281-290/798 din 16.10.2015
Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.210 din 24 martie 2014 457 24.07.2015 nr.197-205/521 din 31.07.2015
Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 829 20.11.2015 317-323/931 din 27.11.2015
Hotărîre cu privire la Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 811 29.10.2015 306-310/905 din 13.11.2015
Hotărîre cu privire la completarea punctului 6 din Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 4 octombrie 2001 695 9.10.2015 281-290/785 din 16.10.2015
Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice 692 08.10.2015 281-290/783 din 16.10.2015
Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii poştei 691 8.10.2015 291-295/804 din 23.10.2015
Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.8 la Reglementarea tehnică “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” 421 03.07.2015 nr.177-184/476 din 10.07.2015
Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 398 16.06.2015 nr.160/443 din 19.06.2015

Pagini