A A A

Hotărîri de Guvern

Hotărîri de Guvern Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 1036 12.09.2016 nr.306-313/1124 din 16.09.2016
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 962 08.08.2016 nr.265-276/1046 din 19.08.2016
Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului ei final, adoptate la Doha la 11 octombrie 2012 117 15.02.2016 nr.38-42/142 din 19.02.2016
Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată, adoptat la Doha la 11 octombrie 2012 119 16.02.2016 nr.38-42/144 din 19.02.2016
Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale, întocmit la Doha la 11 octombrie 2012 120 16.02.2016 nr.38-42/145 din 19.02.2016
Hotărîre privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 243 03.03.2016 nr. 55-58 (5488-5491) din 11 martie 2016
Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind implementarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 241 03.03.2016 nr. 55-58 (5488-5491) din 11 martie 2016
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de u 242 03.03.2016 nr. 55-58 (5488-5491) din 11 martie 2016
Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 244 03.03.2016 nr. 55-58 (5488-5491) din 11 martie 2016
Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 895 29.12.2015 nr.361-369/995 din 31.12.2015

Pagini